Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Hoogwaterperioden in januari en maart 1981 op de Noordzeekanaal / Amsterdam-Rijnkanaalboezem RWS Rapportendatabank

  1981

 2. Mogelijkheden voor inbreng van natuurlijke elementen in het agrarisch middengebied van Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Dit rapport geeft enkele mogelijkheden aan voor inbreng van natuurlijke elementen in het agrarisch middengebied van Zuidelijk Flevoland. Bij het opstellen van dit rapport zijn twee doelstellingen aangehouden....

  1981

 3. Recreatie-onderzoek Grevelingenbekken 1979 RWS Rapportendatabank

  Doel van het onderzoek is het verkrijgen van kwantitatief inzicht in het recreatief gebeuren van het Grevelingenbekken t.b.v. gebruik voor het opstellen en evalueren van plannen voor de inrichting van...

  1981

 4. Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit toplaag drempel uitgevoerd als open steenfilter voor de situatie met een weigerende schuif : interimverslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1981

 5. Bejaarden:veiliger op weg! RWS Rapportendatabank

   

  Gaat over de onveiligheid van het verkeer voor bejaarden. Bezien vanuit het verkeersveiligheidsbeleid past dit rapport goed in de ontwikkeling, die mede door de politick in...

  1981

 6. Zeewind langs de Hollandse kust : enkele synoptische verwachtingsmethoden

  KNMIAUT81 Nabij de kustlijn, die de scheiding vormt tussen land en water, kan het zeewind-effect ontstaan. Tijdens zonnig rustig zomerweer treedt het verschijnsel dikwijls op. Door de zonnestraling stijgt...

  1981

 7. Verkeerstellingen op wegen in beheer bij de directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat in 1980 RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van de verkeersintensiteit en verkeers samenstelling aan de hand van verkeerstellingen op vaste waarnemingspunten bij belangrijke doorgaande wegen in Flevoland en de Noordoostpolder, en op...

  1981

 8. Meetprogramma oliekerende schermen, stationaire veegsystemen, zeegaande bak RWS Rapportendatabank

  In de periode 17 augustus - 1 oktober 1981 zijn er proeven en metingen uitgevoerd met oliekerende schermen, stationair werkende veegsystemen (skimmers) en een zeegaande bak. Het meetprogramma bestond uit...

  1981

 9. Recreatie-onderzoek Grevelingenbekken 1980//2/ RWS Rapportendatabank

  Met het doel gegevens te verwerven over het gebruik van recreatieobjecten t.b.v. planning, inrichting en beheer in het Grevelingenbekken is in het vervolg op voorgaande jaren in de zomer van 1980 het volgende...

  1981

 10. Grondwaterstandskaarten van de Dwars in de weg RWS Rapportendatabank

  Toelichting op de kaarten. Geeft aan de kenmerken van het gebied, de samenstelling van de bodem, het grondwaterregime, de ontziltingstoestand en de hydrologische milieutype.

  1981