Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Recreatie-onderzoek Grevelingenbekken 1978

  Jaarlijks wordt recreatie-onderzoek verricht om eventuele veranderingen in aard en omvang van het recreatie-bezoek aan het Grevelingenbekken te kunnen vaststellen.

  1981

 2. Projectnota oeverkruising ten westen van Rotterdam : inleidende notitie

  1981

 3. Testen Partech troebelheidsmeter

  De Adviesdienst Hoorn heeft de beschikking over troebelheidsmeters van het fabrikaat Partech. Om na te gaan, in hoeverre het mogelijk is hiermee kwalitatieve en kwantitatieve metingen van gesuspendeerd...

  1981

 4. Handleiding bij verwerking van VONOVI-vluchtgegevens

  Door de Directie Noordzee wordt door de afdeling Zeeverkeersonderzoek vanaf juli 1975 een waarnemingsproject uitgevoerd naar scheepvaartverkeer op de Noordzee, genaamd VONOVI. Hierbij komen een hoeveelheid...

  1981

 5. Het verloop van het kaligehalte van de jonge zware zeeklei van Oostelijk Flevoland vanaf 1962 tot voorjaar 1981

  De gegevens die voor dit rapport zijn gebruikt zijn grotendeels ontleend aan een eerder verschenen rapport over het verloop van de gehalten aan kali, koolzure kalk en fosfaat in de jonge zware kleigrond...

  1981

 6. Co-referaten van Ir. A. de Moel en Drs. E. ter Haar met betrekking tot het onderzoeksrapport "Leven in Lelystad" voor de wetenschappelijke bijeenkomst van de R.IJ.P op 11 februari 1981

  Beschouwingen over het onderzoeksrapport "Leven in Lelystad".

  1981

 7. Hoogwaterperioden in januari en maart 1981 op de Noordzeekanaal / Amsterdam-Rijnkanaalboezem

  1981

 8. Mogelijkheden voor inbreng van natuurlijke elementen in het agrarisch middengebied van Zuidelijk Flevoland

  Dit rapport geeft enkele mogelijkheden aan voor inbreng van natuurlijke elementen in het agrarisch middengebied van Zuidelijk Flevoland. Bij het opstellen van dit rapport zijn twee doelstellingen aangehouden....

  1981

 9. Recreatie-onderzoek Grevelingenbekken 1979

  Doel van het onderzoek is het verkrijgen van kwantitatief inzicht in het recreatief gebeuren van het Grevelingenbekken t.b.v. gebruik voor het opstellen en evalueren van plannen voor de inrichting van...

  1981

 10. Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit toplaag drempel uitgevoerd als open steenfilter voor de situatie met een weigerende schuif : interimverslag modelonderzoek

  1981