Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Gegevens literatuurrecherche m.b.t. dataverzameling/verwerking van sediment in estuaria RWS Rapportendatabank

  1981

 2. Onderzoek naar de frequenties van zeer lage Maasafvoeren te Monsin RWS Rapportendatabank

  1981

 3. Beheersplan Scheepvaart Waddenzee : concept 3e versie RWS Rapportendatabank

  1981

 4. De Voorlanden : een onderzoek naar de vegetatie in relatie met bodem en waterhuishouding ten behoeve van richtlijnen voor inrichting en beheer van nieuw op te spuiten zandstranden RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek, dat heeft plaatsgevonden op vier strandgedeeltes, de proefplekken, heeft bestaan uit een vegetatiekundig, een bodemkundig en een waterhuishoudkundig deel. Het is van belang de relaties tussen...

  1981

 5. Verwachtingen voor de ontwikkeling van de visstand in een zoute of zoete Grevelingen tegen de achtergrond van de veranderingen die zijn opgetreden in de visfauna in de periode 1960-1980 (ZOWEC III) RWS Rapportendatabank

  1981

 6. Verslag van de studies betreffende de koelwatervoorziening van de centrale Velsen : koelwaterstudie centrale Velsen RWS Rapportendatabank

  1981

 7. De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1980 RWS Rapportendatabank

  In dit verslag worden de omstandigheden beschreven, waaronder de verbouw van koolzaad en granen in Flevoland en in het Lauwerszeegebied in het seizoen 1979/1980 heeft plaatsgevonden. Ook wordt ingegaan...

  1981

 8. De invloed van de bemonsteringsdichtheid op de golfhoogte-parameters die worden berekend uit golfponsbandregistraties RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt ingegaan op het verlagende effekt dat een proces van intermitterend meten heeft op golfhoogteparameters. Voor sinusvormige golven wordt de grootte van dit effekt berekend, afhankelijk...

  1981

 9. Duwvaartsluizen Philipsdam : krachten op schepen tijdens het vóórtrekken van de roldeur uit tijdelijke en definitieve situatie : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1981

 10. Onderzoek naar een directe meetmethode ter bepaling van kwel of inzijging in een aantal Limburgse kanalen RWS Rapportendatabank

  1981