Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Basis-gegevens van Zambia

  Verzameling van economische gegevens en gegevens over bevolking, beroepsbevolking, opleiding, scholing, importen, exporten, het land en de landbouw.

  1981

 2. Zettingen Lelystad

  Presentatie van de resultaten van de metingen over de gehele meetperiode.

  1981

 3. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : bodemverdedigingen : bureaustudie

  1981

 4. Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : alternatieve volgorde dorpelbalkplaatsingen : verslag modelonderzoek

  1981

 5. Samenwerkingsverband tussen de directie Groningen en de Meet- en Adviesdienst Delfzijl

  Onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de Directie Groningen en de Meet- en Adviesdienst Delfzijl in de huidige en toekomstige situatie. Tevens worden werkzaamheden geïnventariseerd die door...

  1981

 6. Steekproefsgewijze waterplantenkartering in het Veluwemeer in 1980

  Geeft een beeld van de waterplantenbegroeiing in het Veluwemeer in 1980, uit een nauwkeurige steekproefsgewijze waterplantenkartering die in juli 1980 in het Veluwemeer in een 6-tal vaste proefstroken...

  1981

 7. Beleidsvisie inrichtingswerk

  Geeft aan wat inrichting van de deltabekkens inhoudt en geeft aan wat de taak van de Hoofdafdeling Milieu en Inrichting daarbij kan zijn.

  1981

 8. Beleidsvoorstel betreffende de landaanwinningswerken in Groningen en Friesland

  Dit beleidsvoorstel bevat onder meer een beschrijving van de historie, een verantwoording van het huidige beleid en de visie en aanbevelingen voor de toekomst van de landaanwinningswerken, mede in overeenstemming...

  1981

 9. A2 - E9 en Maastricht : beleidsanalyse ten behoeve van een belangenafweging tussen een oostelijke omlegging om de stad en een verbetering van het huidige tracé

  RW2

  1981

 10. Gebruik van de gegevens uit jaarverslagen van de bedrijven in eigen beheer (BIEB) van de R.IJ.P.

  De doelstelling van de Bieb is het verkrijgen van vergelijkbare bedrijfsgegevens over landbouwbedrijven die aan particulieren worden uitgegeven. Van de verkegen inzichten over de exploitatiemogelijkheden...

  1981