Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Chef der Hydrografie inzake zeekaarten en stroomatlassen RWS Rapportendatabank

  1981

 2. Basis-gegevens van Zambia RWS Rapportendatabank

  Verzameling van economische gegevens en gegevens over bevolking, beroepsbevolking, opleiding, scholing, importen, exporten, het land en de landbouw.

  1981

 3. Zettingen Lelystad RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de resultaten van de metingen over de gehele meetperiode.

  1981

 4. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : bodemverdedigingen : bureaustudie RWS Rapportendatabank

  1981

 5. Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : alternatieve volgorde dorpelbalkplaatsingen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1981

 6. Rivers : flow resistance and bed-form dimensions for varying flow conditions : results of flume experiments with flume width 0.50 m : informatie R 657-XXXIII RWS Rapportendatabank

  1981

 7. Samenwerkingsverband tussen de directie Groningen en de Meet- en Adviesdienst Delfzijl RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de Directie Groningen en de Meet- en Adviesdienst Delfzijl in de huidige en toekomstige situatie. Tevens worden werkzaamheden geïnventariseerd die door...

  1981

 8. Steekproefsgewijze waterplantenkartering in het Veluwemeer in 1980 RWS Rapportendatabank

  Geeft een beeld van de waterplantenbegroeiing in het Veluwemeer in 1980, uit een nauwkeurige steekproefsgewijze waterplantenkartering die in juli 1980 in het Veluwemeer in een 6-tal vaste proefstroken...

  1981

 9. Beleidsvisie inrichtingswerk RWS Rapportendatabank

  Geeft aan wat inrichting van de deltabekkens inhoudt en geeft aan wat de taak van de Hoofdafdeling Milieu en Inrichting daarbij kan zijn.

  1981

 10. Beleidsvoorstel betreffende de landaanwinningswerken in Groningen en Friesland RWS Rapportendatabank

  Dit beleidsvoorstel bevat onder meer een beschrijving van de historie, een verantwoording van het huidige beleid en de visie en aanbevelingen voor de toekomst van de landaanwinningswerken, mede in overeenstemming...

  1981