Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Beslissingsmodel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels : omvang en frequentie van het optreden van schade als gevolg van effecten bij ongevallen in de huidige situatie en bij beperkte, dan wel algehele toelating RWS Rapportendatabank

  In deelrapport 1 is de wenselijkheid aangegeven van hittewerende bekleding. Deelrapport 2 worden andere mogelijk optredende effecten incl. letaal letsel en materiele schade beschreven. Dit deelrapport...

  11-1981

 2. Proef lodingen c.q. nauwkeurigheidsonderzoek 1981 RWS Rapportendatabank

  09-11-1981

 3. Randvoorwaarden voor de tweedimensionale over de hoogte geïntegreerde hyperbolische ondiepwatervergelijkingen : verslag wiskundig onderzoek RWS Rapportendatabank

  11-11-1981

 4. Zeewering Katwijk opzet kosten-baten-analyse (k.b.a.) RWS Rapportendatabank

  11-11-1981

 5. Verkeersintensiteiten op rijks- en provinciale wegen in Overijssel RWS Rapportendatabank

  13-11-1981

 6. Opzet trainingsprogramma voor het gebruik van de Syledis SR 3 ontvanger en het R.W.S.-automatisering-lodingssysteem. RWS Rapportendatabank

  Bij aanvang meetseizmen 1982 zal bij de Meet- en Adviesdienst worden overgegaan op het Syledis-plaatsbepalingssysteem met als ontvanger de SR 3, terwijl de lodingen zoveel mogelijk automatisch zullen worden...

  12-1981

 7. Handleiding voor het maaien van wegbermen in de Direktie Overijssel van de Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  12-1981

 8. Road markings : testing and application in the Netherlands RWS Rapportendatabank

  The development of various road marking materials up to the present is discussed with attention to trials in the laboratory and on the road Engineering Division of Rijkswaterstaat (National Public Works...

  12-1981

 9. Vooronderzoek t.b.v. het opstellen van richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaste en beweegbare bruggen over vaarwegen van de CEMT-klasse I t/m IV RWS Rapportendatabank

  Door de Commissie Vaarwegbeheerders zijn richtlijnen opgesteld voor de afmetingen en de vormgeving van vaste en beweegbare bruggen, inklusief de wachtplaatsen en geleidewerken. Deze richtlijnen zijn...

  12-1981

 10. Zuidvleugel study : report 9, models of car ownership and licence holding RWS Rapportendatabank

  12-1981