Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Afschuivingen Oude Bildtdijk

  11-1981

 2. Beslissingsmodel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels : omvang en frequentie van het optreden van schade als gevolg van effecten bij ongevallen in de huidige situatie en bij beperkte, dan wel algehele toelating

  In deelrapport 1 is de wenselijkheid aangegeven van hittewerende bekleding. Deelrapport 2 worden andere mogelijk optredende effecten incl. letaal letsel en materiele schade beschreven. Dit deelrapport...

  11-1981

 3. Proef lodingen c.q. nauwkeurigheidsonderzoek 1981

  09-11-1981

 4. Randvoorwaarden voor de tweedimensionale over de hoogte geïntegreerde hyperbolische ondiepwatervergelijkingen : verslag wiskundig onderzoek

  11-11-1981

 5. Zeewering Katwijk opzet kosten-baten-analyse (k.b.a.)

  11-11-1981

 6. Verkeersintensiteiten op rijks- en provinciale wegen in Overijssel

  13-11-1981

 7. Opzet trainingsprogramma voor het gebruik van de Syledis SR 3 ontvanger en het R.W.S.-automatisering-lodingssysteem.

  Bij aanvang meetseizmen 1982 zal bij de Meet- en Adviesdienst worden overgegaan op het Syledis-plaatsbepalingssysteem met als ontvanger de SR 3, terwijl de lodingen zoveel mogelijk automatisch zullen worden...

  12-1981

 8. Handleiding voor het maaien van wegbermen in de Direktie Overijssel van de Rijkswaterstaat

  12-1981

 9. Road markings : testing and application in the Netherlands

  The development of various road marking materials up to the present is discussed with attention to trials in the laboratory and on the road Engineering Division of Rijkswaterstaat (National Public Works...

  12-1981

 10. Vooronderzoek t.b.v. het opstellen van richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaste en beweegbare bruggen over vaarwegen van de CEMT-klasse I t/m IV

  Door de Commissie Vaarwegbeheerders zijn richtlijnen opgesteld voor de afmetingen en de vormgeving van vaste en beweegbare bruggen, inklusief de wachtplaatsen en geleidewerken. Deze richtlijnen zijn...

  12-1981