Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Duits-Nederlandse samenwerking bij de realisatie, exploitatie en het onderhoud van een plaatsbepalingssysteem in de Eems-Dollard en het aangrenzende Waddengebied. RWS Rapportendatabank

  Ter vervanging van het in 1966 aangeschafte HI-FIX-plaatsbepalingssysteem, wordt thans in het Eems-Dollard-gebied en deaangrenzende Oostelijke Waddenzee een SYLEDIS-sys~eem gerealiseerd. Dit systeem zal...

  10-1981

 2. Eerste ervaring met de automatisering Lodingen bij de Meet- en Adviesdienst Delfzijl RWS Rapportendatabank

  In december 1980 is, vooruitlopend op de derinitieve aanschaf, een eerste proerset automatisering lodingen apparatuur voor een trainingsperiode bij de Meet- en Adviesdienst aan boord van het m.s. &quo...

  10-1981

 3. Bruikbaarheidsonderzoek meetinstrumenten in de brandingszone : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  10-1981

 4. Demonstratie fietsroute Tilburg : onderzoek verkeersveiligheid : eindrapport RWS Rapportendatabank

  10-1981

 5. Schelpenwinning in de Waddenzee in 1980 RWS Rapportendatabank

  10-1981

 6. Analyse prototypemetingen 1979 en aanzet systeemonderzoek RWS Rapportendatabank

  10-1981

 7. Van Greenwich boei tot Europoort [Kielspeling] RWS Rapportendatabank

  bevat ook: nota's van Waterloopkundig Laboratorium (WL), Maritiem Instituur Nederland (Marin) en TNO.

  10-1981

 8. Handleiding programmatuur DUIN RWS Rapportendatabank

  10-1981

 9. De Zuidvleugelstudie : rapport 10, enkele toepassingen RWS Rapportendatabank

  In deze paper worden de eerste toepassingen van de Zuidvleugelstudie gegeven. Na een toelichting op het doel van de studie, wordt ingegaan op mogelijke toepassingen, die in het SW en andere beleidsnota’s...

  11-1981

 10. Meet instructie : onderzoek draagkracht IJsselmeergebied voor duikeenden RWS Rapportendatabank

  11-1981