Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Opzet trainingsprogramma voor het gebruik van de Syledis SR 3 ontvanger en het R.W.S.-automatisering-lodingssysteem.

  Bij aanvang meetseizmen 1982 zal bij de Meet- en Adviesdienst worden overgegaan op het Syledis-plaatsbepalingssysteem met als ontvanger de SR 3, terwijl de lodingen zoveel mogelijk automatisch zullen worden...

  12-1981

 2. Road markings : testing and application in the Netherlands

  The development of various road marking materials up to the present is discussed with attention to trials in the laboratory and on the road Engineering Division of Rijkswaterstaat (National Public Works...

  12-1981

 3. Vooronderzoek t.b.v. het opstellen van richtlijnen voor de afmetingen en vormgeving van vaste en beweegbare bruggen over vaarwegen van de CEMT-klasse I t/m IV

  Door de Commissie Vaarwegbeheerders zijn richtlijnen opgesteld voor de afmetingen en de vormgeving van vaste en beweegbare bruggen, inklusief de wachtplaatsen en geleidewerken. Deze richtlijnen zijn...

  12-1981

 4. Fundamenteel onderzoek steenzettingen : opzet onderzoek

  Geeft een mogelijke opzet van fundamenteel onderzoek naar het gedrag van steenzettingen onder een golfaanval. Hierbij worden uitsluitend traditionele ontwerpen in beschouwing genomen.

  12-1981

 5. Wegmarkeringen : keuring en toepassing in Nederland

  12-1981

 6. Bijdrage PAWN-onderzoek maatgevende waterdiepten i.v.m. wateronttrekkingen en stuwprogrammawijzigingen

  12-1981

 7. Noordvleugelstudie 3 resultaten tweede fase

  Geeft enige resultaten weer van de prognoseberekeningen in de tweede fase van de Noordvleugelstudie. Deze tweede fase omvat in de eerste plaats een aantal berekeningen naar het verkeersbeeld, zoals...

  12-1981

 8. Zuid-Willemsvaart omlegging Helmond : ontwerp inlaatwerk I

  12-1981