Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Onderzoek naar de sedimentatie en erosie in de Bocht van Watum ten behoeve van de zandwinning (vak I t/m IV) in de periode 1980-1981. RWS Rapportendatabank

  1981

 2. De overheid en het fileprobleem : voordracht op net symposium het fileprobleem in Nederland van het Gezelschap Practische Studie te Delft op 2 april 81 RWS Rapportendatabank

  1981

 3. Kanaal Deventer/Raalte : nota ten behoeve van de Raad van de Waterstaat RWS Rapportendatabank

  1981

 4. Voorcalculatie oogst 1981 RWS Rapportendatabank

  Voorcalculatie oogst 1980 m.b.v. een simulatiemodel.

  1981

 5. Kompartimentering Oosterschelde : getij- en steenstabiliteitsberekeningen sluitkade omkading Markiezaat Bergen op Zoom : interim-verslag berekeningen RWS Rapportendatabank

  1981

 6. Beleidsanalyse van het waterhuishoudkundig beheer van het Grevelingenmeer in 1980 RWS Rapportendatabank

  1981

 7. Vergelijking van de verschillende routes tussen Wemeldinge en het Volkerak RWS Rapportendatabank

  De scheepvaart tussen Wemeldinge en de Volkeraksluizen maakt gebruik van twee routes, te weten (A) de route via het Brabantsche Vaarwater, de Witte Tonnen Vlije en het Keeten, Mastgat en Zijpe, en (B)...

  1981

 8. Het gebruik door ree├źn van wildtrappen langs de kanalen in de Hollandse Hout bij Lelystad (Flevoland) RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de in het onderzoek gebruikt materiaal en methode en bespreking van de resultaten. Ten slot worden er conclusies en aanbevelingen gedaan.

  1981

 9. Kamperen in Almere RWS Rapportendatabank

  Doel van deze nota is enige duidelijkheid te scheppen in de mogelijke ontwikkelingen ten aanzen van het kamperen in Almere.

  1981

 10. Het verloop van de gehalten aan kali, koolzure kalk en fosfaat in jonge, zware zeekleigrond over een periode van ongeveer vijftien jaar in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Dit rapport behandelt de veranderingen van de gehalten aan de belangrijkste bodembestanddelen van een jonge, zware zeekleigrond gedurende een periode van 15 jaar. De gevolgen van deze veranderingen voor...

  1981