Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Het gedrag van lozingsstoffen in havens en andere doodlopende zijtakken van estuaria of rivieren RWS Rapportendatabank

  1980

 2. De stijghoogte van het grondwater in het ondiepe watervoerend pakket van het pleistoceen in Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is gebaseerd op een studie die voorafging aan het vervaardigen aan een isohypsenkaart van Zuidelijk Flevoland. Het resultaat van dit onderzoek is de isohypsenkaart. Een isohyps is een lijn...

  1980

 3. Evaluatierapport open steenasfalt : t.b.v. overeenkomst nr. DED 1774a RWS Rapportendatabank

  1980

 4. Hoogwaterberekeningen Maas riviergedeelte Eijsden-Maasbracht : berekeningen met het programma NETFLOW : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  1980

 5. De ontwatering van de stedelijke gebieden in de Flevopolders in de winter van 1979-1980 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt allereerst ingegaan op de neerslag en de verdamping. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de opspuitingen in de stedelijke gebieden en de drainageadviezen die in 1979 zijn verstrekt....

  1980

 6. Relatie tussen de korte-termijn-prognose en de ingebruikname van de sluizen in de kompartimenteringsdammen RWS Rapportendatabank

  Voor de sluiting van de kompartimenteringsdammen werden in het kader van de stafgroep Faseringen de volgende alternatieven bestudeerd: blokkensluitingen van de Philips- en Oesterdam; steensluiting van...

  1980

 7. Use of managementscience in labour-technical research RWS Rapportendatabank

  The paper deals with basic principles for use of management science, to carry out different kinds of projects from a different size, as well as from a different level of technology. Contents: Goals; Worksupply;...

  1980

 8. Rapport inzake de organisatie en het functioneren van de afdeling Onderzoek en de Registratie van de Dienst Verkeerskunde : uitgebracht aan het directieteam Dienst Verkeerskunde RWS Rapportendatabank

  1980

 9. Toepasbaarheid één-dimensionaal diffusie-model : homogene, getijstroming in kanalen RWS Rapportendatabank

  1980

 10. Gemiddelde maandafvoeren van de Bovenrijn te Lobith in kubieke meters per seconde RWS Rapportendatabank

  Maandafvoeren over de periode 1901-1980.

  1980