Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Aanpak Verkeersongevallen Concentraties : een toelichting op de handleiding RWS Rapportendatabank

  In 1979 is in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat de Handleiding Aanpak Verkeersongevallenconcentraties (AVOC) tot stand gekomen. Deze handleiding heeft tot doel de wegbeheerder een instrument...

  1980

 2. Seiches in de Eemshaven RWS Rapportendatabank

  Seiches zijn de opslingeringen van het wateroppervlak die in een haven kunnen ontstaan ten gevolge van externe oscillaties met een periode gelijk of ongeveer gelijk aan de eigen frequentie van de haven...

  1980

 3. Mogelijkheden voor inbreng van natuurlijke elementen in het agrarisch middengebied van Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Er zijn mogelijkheden om agrarische recreatieve en natuurfuncties met elkaar te integreren. Dit document geeft enkele mogelijkheden aan voor inbreng van natuurlijke elementen in het agrarisch middengebied...

  1980

 4. Recreatie-onderzoek Grevelingenbekken 1979 RWS Rapportendatabank

  In 1979 werd het volgende onderzoek verricht: visuele tellingen van land-/oeverrecreanten op drie middagen, mechanische tellingen van voertuigenpassage en herkomstonderzoek d.m.v. kentekenregistratie....

  1980

 5. De stijghoogte van het grondwater in de bovenlaag van het pleistoceen in Almere : periode april 1979 t/m maart 1980 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de bouw van de stad Almere, die in diverse kernen worden gerealiseerd, wordt geohydrologisch onderzoek verricht. Een onderdeel hiervan vormt het verzamelen van gegevens betreffende de overdruk...

  1980

 6. Transportonderzoek nummer 2 : bij de pijlerfabricage op het werkeiland "Neeltje Jans" RWS Rapportendatabank

  1980

 7. Inhoudsberekening Scheldebekken traject Vlissingen-Antwerpen opneming 1968-1969 RWS Rapportendatabank

  1980

 8. A fast response psychrometer

  KNMIAUT80 A fast thermocouple psychrometer is described. The sensors, which are constructed from head-on welded chromel-alumel junctions of 50 mu m diameter wire, are mounted vertically. The wick is a...

  1980

 9. De stijghoogte van het grondwater in de bovenlaag van het pleistoceen in Almere : periode april 1979 t/m maart 1980 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de bouw van de stad Almere, die in diverse kernen zal worden gerealiseerd, wordt geohydrologisch onderzoek verricht. Een onderdeel hiervan vormt het verzamelen van gegevens betreffende...

  1980

 10. Bedragen (in guldens) nodig voor investeringen in voorzieningen in de medische sector van Almere RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de bedragen die nodig zijn voor investeringen in de gezondheidszorg in Almere, uitgesplitst per onderdeel.

  1980