Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Recreatie, natuur en landschap : aspecten bij beschouwingen omtrent de inpoldering van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Toelichting op de aspecten recreatie, natuur en landschap in samenhang met de Markerwaardproblematiek.

  1980

 2. Bestemming van werkhavens stormvloedkering Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  1980

 3. Invloed superstormvloed op zanddijk van de Slufter op Texel RWS Rapportendatabank

  1980

 4. Afstandsbediening Vaartsluis RWS Rapportendatabank

  Deze notitie bevat aanbevelingen omtrent de lokatie van camera's en monitoren voor een gesloten TV-systeem t.b.v. het op afstand bewaken en bedienen van de Vaartsluis

  1980

 5. Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van februari 1980 RWS Rapportendatabank

  1980

 6. Visie 1985 : Filosofie voor de informatieverwerking bij de Rijkswaterstaat in de periode 1980-1985 RWS Rapportendatabank

  1980

 7. Mechanische olieverwijdering met behulp van veegarmen RWS Rapportendatabank

  Door Rijkswaterstaat Directie Noordzee is een mechanisch olieverwijderingssysteem ontwikkeld dat bestaat uit een veeg-, een pomp- en een olie-water scheidingsinrichting. Het gehele systeem is mobiel en...

  1980

 8. Globale uitvoeringsvoorbereiding fabricage dorpelbalken RWS Rapportendatabank

  1980

 9. Plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" voor het gebied Flevolijn gelegen in gebied o.l. ZIJP RWS Rapportendatabank

  Doel van dit plan is een deel van het grondgebeid van Almere te bestemmen voor een spoorlijn, nl. de Flevolijn.

  1980

 10. Eindrapport keuze terreinen t.b.v. fabricage prefab-elementen : Kats : Damvak Geul RWS Rapportendatabank

  1980