Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Enige sociaal-economische beschouwingen over de inrichting van de Markerwaard, in het bijzonder betreffende de gevolgen van een luchthavenvestiging

  Beschouwingen over de inrichting van de markerwaard, waarbij aan de orde komen: de werkgelegenheid, de woningmarkt. Dit mede naar aanleiding van een luchthavenvestiging.

  1980

 2. Recreatie, natuur en landschap : aspecten bij beschouwingen omtrent de inpoldering van de Markerwaard

  Toelichting op de aspecten recreatie, natuur en landschap in samenhang met de Markerwaardproblematiek.

  1980

 3. Bestemming van werkhavens stormvloedkering Oosterschelde

  1980

 4. Invloed superstormvloed op zanddijk van de Slufter op Texel

  1980

 5. Afstandsbediening Vaartsluis

  Deze notitie bevat aanbevelingen omtrent de lokatie van camera's en monitoren voor een gesloten TV-systeem t.b.v. het op afstand bewaken en bedienen van de Vaartsluis

  1980

 6. Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van februari 1980

  1980

 7. Visie 1985 : Filosofie voor de informatieverwerking bij de Rijkswaterstaat in de periode 1980-1985

  1980

 8. Mechanische olieverwijdering met behulp van veegarmen

  Door Rijkswaterstaat Directie Noordzee is een mechanisch olieverwijderingssysteem ontwikkeld dat bestaat uit een veeg-, een pomp- en een olie-water scheidingsinrichting. Het gehele systeem is mobiel en...

  1980

 9. Globale uitvoeringsvoorbereiding fabricage dorpelbalken

  1980

 10. Plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" voor het gebied Flevolijn gelegen in gebied o.l. ZIJP

  Doel van dit plan is een deel van het grondgebeid van Almere te bestemmen voor een spoorlijn, nl. de Flevolijn.

  1980