Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Gedrag van olie op zee RWS Rapportendatabank

  In dit verslag worden de volgende onderwerpen behandeld: klassificatie van ruwe oliesoorten; fysische- en chemische eigenschappen van olie op zee; fysische verschijnselen; verweringsprocessen; de werking...

  1980

 2. Landbouw RAI 80 landbouwwerktuigenbeurs RWS Rapportendatabank

  Verslag van de landbouw RAI 1980.

  1980

 3. Standaardisatie (weg)ontwerptekening : deel I algemene principes RWS Rapportendatabank

  Vanuit Rijkswaterstaat (directie Wegen) werd deelgenomen aan nationale en internationale commissies voor normalisatie en standaardisatie van technische tekeningen. Deze "algemene principes" is...

  1980

 4. Windshear bij zware buien : verslag van een voordracht gehouden op het synoptisch symposium te De Bilt, november 1979

  1980

 5. Oliebestrijdingsproef Zeegat van Ameland 11 t/m 14 december 1979 RWS Rapportendatabank

  Op verzoek van de Werkgroep Oliebestrijding Waddenzee is in het Zeegat van Ameland in de periode van 11 t/m 14 december 1979 een onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van stro als bestrijdingsmiddel....

  1980

 6. Het zoutgehalte iKom Oosterschelde in huidige en toekomstige situatie RWS Rapportendatabank

  1980

 7. Richtlijnen en aanbevelingen voor informatie op en afwerking van wegontwerptekeningen : algemeen plan RWS Rapportendatabank

  Richtlijnen en aanbevelingen t.a.v. de uniformiteit in inhoud en afwerking van met de hand te vervaardigen tekeningen t.b.v. wegontwerp.

  1980

 8. Geo-elektrisch onderzoek Roerdalslenk : kaartbladen 57 Oost (F en H) en 58 West (A en C) RWS Rapportendatabank

  1980

 9. Rekenen op afstand RWS Rapportendatabank

  Beschrijft reken/tekenprogramma's, waaruit een wegenpakket bestaat, die de ontwerper behulpzaam zijn bij het in coördinaten vastleggen van zijn ontwerp.

  1980

 10. Enige sociaal-economische beschouwingen over de inrichting van de Markerwaard, in het bijzonder betreffende de gevolgen van een luchthavenvestiging RWS Rapportendatabank

  Beschouwingen over de inrichting van de markerwaard, waarbij aan de orde komen: de werkgelegenheid, de woningmarkt. Dit mede naar aanleiding van een luchthavenvestiging.

  1980