Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Interim rapport evaluatie diepe putten onderzoek periode 1976 t/m 1979

  Resultaten van een evaluatie van het onderzoek, dat vanaf 1976 werd uitgevoerd in het kader van het diepe putten onderzoek IJsselmeer en randmeren. Dit interimrapport beoogt de huidige stand van de kennis...

  1980

 2. Gedrag van olie op zee

  In dit verslag worden de volgende onderwerpen behandeld: klassificatie van ruwe oliesoorten; fysische- en chemische eigenschappen van olie op zee; fysische verschijnselen; verweringsprocessen; de werking...

  1980

 3. Landbouw RAI 80 landbouwwerktuigenbeurs

  Verslag van de landbouw RAI 1980.

  1980

 4. Standaardisatie (weg)ontwerptekening : deel I algemene principes

  Vanuit Rijkswaterstaat (directie Wegen) werd deelgenomen aan nationale en internationale commissies voor normalisatie en standaardisatie van technische tekeningen. Deze "algemene principes" is...

  1980

 5. Windshear bij zware buien : verslag van een voordracht gehouden op het synoptisch symposium te De Bilt, november 1979

  1980

 6. Oliebestrijdingsproef Zeegat van Ameland 11 t/m 14 december 1979

  Op verzoek van de Werkgroep Oliebestrijding Waddenzee is in het Zeegat van Ameland in de periode van 11 t/m 14 december 1979 een onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van stro als bestrijdingsmiddel....

  1980

 7. Het zoutgehalte iKom Oosterschelde in huidige en toekomstige situatie

  1980

 8. Richtlijnen en aanbevelingen voor informatie op en afwerking van wegontwerptekeningen : algemeen plan

  Richtlijnen en aanbevelingen t.a.v. de uniformiteit in inhoud en afwerking van met de hand te vervaardigen tekeningen t.b.v. wegontwerp.

  1980

 9. Geo-elektrisch onderzoek Roerdalslenk : kaartbladen 57 Oost (F en H) en 58 West (A en C)

  1980

 10. Rekenen op afstand

  Beschrijft reken/tekenprogramma's, waaruit een wegenpakket bestaat, die de ontwerper behulpzaam zijn bij het in coördinaten vastleggen van zijn ontwerp.

  1980