Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Maatregelen bij uitstroming van (brandbare) stoffen op het water RWS Rapportendatabank

  Gaat in op verontreiniging van water door uitstroming van stoffen en diverse bestrijdingstechnieken worden besproken, zoals b.v. het gebruik van oliekerende schermen, veegarmen, dispergeermiddelen en de...

  1980

 2. Een aanlegproef op ongerijpte grond op W 39 RWS Rapportendatabank

  In verband met de mogelijke inplant in Zuidelijk Flevoland op vrijwel ongerijpte gronden was het gewenst zoveel mogelijk informatie te krijgen over de daarmee samenhangende problemen. Ter aanvulling van...

  1980

 3. Doorlaatsluis Brouwersdam : trillingsmetingen schuiven : verslag buitenmetingen RWS Rapportendatabank

  1980

 4. Commentaar op de nota "Verbeteringwerken Oostkust, aanvullingen" RWS Rapportendatabank

  Deze nota bevat het commentaar op de Belgische nota "Verbeteringswerken Oostkust, Aanvullingen", nr. 78.281, en is geschreven in het kader van het overleg binnen de Subcommissie Zeebrugge van...

  1980

 5. Zettingen en wat doe ik ermee? RWS Rapportendatabank

  Een aantal aspecten van het optreden van zettingen wordt bekeken en tevens wordt bekeken wat dat inhoudt voor de uitvoering buiten. Er wordt getracht enige achtergrondinformatie te geven die van belang...

  1980

 6. Gedrag en bestrijding van zeer snel verdampende vloeistoffen en gaswolken RWS Rapportendatabank

  Het vervoer over zee van chemische stoffen is de laatste jaren sterk toegenomen. De meest vervoerde chemicaliën werden aan de hand van hun fysische en chemische eigenschappen in hoofdgroepen ingedeeld....

  1980

 7. Landbouw om en in de stad : koesteren en wegwerken? RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de voor- en nadelen van het bedrijven van landbouw in de stad.

  1980

 8. Invloed polderwaterlozing Sint Philipsland op de Krabbenkreek RWS Rapportendatabank

  Verslag van onderzoek naar de invloed van de polderwaterlozing van St. Philipsland op het chloridegehalte van de Krabbenkreek.

  1980

 9. Conceptnota DDMI : referentieplan Markiezaat RWS Rapportendatabank

  Tengevolge van de aanleg van de westelijke Markiezaatskade ontstaat in het Verdronken Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom, verder te noemen het Markiezaat, een nieuwe situatie, die mogelijkheden...

  1980

 10. Interim rapport evaluatie diepe putten onderzoek periode 1976 t/m 1979 RWS Rapportendatabank

  Resultaten van een evaluatie van het onderzoek, dat vanaf 1976 werd uitgevoerd in het kader van het diepe putten onderzoek IJsselmeer en randmeren. Dit interimrapport beoogt de huidige stand van de kennis...

  1980