Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Landbouwwatervoorziening vanuit de Twenthekanalen : een toepassing van DEMGEN RWS Rapportendatabank

  11-1980

 2. Notitie betreffende de opzet van een tracé-onderzoek voor de gedeelten Zwolle-Raalte en Deventer-Raalte van respectievelijk de hoofdwegen A35 en A48 RWS Rapportendatabank

  11-1980

 3. Samenvatting International Seminar on the Management of Research and Development, 18-29 augustus 1980, Geneve RWS Rapportendatabank

  05-11-1980

 4. Present status of Noth Sea Wave prediction in the Netherland RWS Rapportendatabank

  10-11-1980

 5. Verslag van de vergadering d.d. 1980-11-17 betreffende ondersabelingsmateriaal schuifgeleidingen pijlerdam Oosterschelde RWS Rapportendatabank

   

   

   

   

   

   

   

  18-11-1980

 6. Meetinstructie biologische bodembemonstering IJsselmeer / Markermeer ten behoeve van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  12-1980

 7. Samenvatting van een inleiding in de statistiek voor simulatoronderzoek RWS Rapportendatabank

  12-1980

 8. Roompotsluis : lokatie, vorm en inrichting : programma van eisen voor de centrale bediening RWS Rapportendatabank

  De belangrijkste randvoorwaarden voor een vlot en veilig schutten met de Roompotsluis zijn het vaarwater, de verkeersdeelnemers, de configuratie van het sluizencomplex en het bedieningssysteem. In dit...

  12-1980

 9. Rivers : flow resistance and bed-form dimensions for varying flow conditions; results of flume experiments with flume width 1.50 m and 1.125 m RWS Rapportendatabank

  12-1980

 10. Voorstudie betreffende de verwerking, bestandsvorming en presentatie van periodieke meetcampagnes met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater RWS Rapportendatabank

  12-1980