Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Nota Westerschelde oeververbinding RWS Rapportendatabank

  Geeft de resultaten van een onderzoek naar de technische opzet en een rentabiliteit van de Westerschelde oeververbinding (WOV).

  1979

 2. Standpuntbepaling inzake de gevolgen van de omleiding van de Eems met betrekking tot de sedimentatie in de Eems en in de Dollard RWS Rapportendatabank

  In het Emder Fahrwasser en de haven van Emden vindt jaarlijks een grote sedimentatie plaats. Om de vaargeul en de haven op diepte te houden is veel baggerwerk noodzakelijk. Om de huidige situatie te verbeteren...

  1979

 3. Interne migratie Lelystad 1972-1977 (1e fase van het onderzoek) RWS Rapportendatabank

  Dit migratieonderzoek gaat over de verhuizingen die gedurende de periode 1972-1977 binnen Lelystad hebben plaatsgevonden. Het is een vervolg op het migratieonderzoek dat handelt over de vestiging in en...

  1979

 4. Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteitsonderzoek toplaag drempel en dorpelaanstortingen : : stroombeeldanalyse weigerende situatie : concept-discussienota schuif RWS Rapportendatabank

  1979

 5. Het gebruik van tichelstenen als dijkbekleding aan de Bentdijk bij Vollenhove 1811-1813 RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de dijkbekleding aan de Bentdijk bij Vollenhove die uit tichelstenen bestaat.

  1979

 6. Nota's randmeren van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland : ontwikkelingsvisie recreatief gebruik randmeren ; aanbevelingen tot sanering van de randmeren ; zandwinning IJsselmeer en randmeren RWS Rapportendatabank

  1979

 7. Interne migratie Lelystad, 1972-1977 (hoofdstuk II en III) RWS Rapportendatabank

  Overzicht in tabelvorm van de interne migratie in Lelystad in de periode 1972-1977.

  1979

 8. Mogelijkheden voor verhoging van de oecologische waarden van de tochtstroken RWS Rapportendatabank

  Als de tochtstroken op de juiste wijze worden aangelegd en/of beheerd worden, kunnen ze een aantal functies vervullen. Over deze functies kan in dit stadium alleen iets kwantitatiefs gezegd worden. Voor...

  1979

 9. Akoestiek voor bedieningsruimten RWS Rapportendatabank

  In dit rapport werd onderzocht in hoeverre bouwfysische maatregelen een bijdrage kunnen vormen om de werkomstandigheden rond de verkeersleiders te optimaliseren. Na bespreking van de theoretische achtergrond...

  1979

 10. Getijgootonderzoek : onderzoek met bodemruwheid ter verifikatie van tweedimensionaal numeriek zoutindringingsmodel : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1979