Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Welzijnsvoorzieningen kartotheek (WELK) voor Lelystad RWS Rapportendatabank

  Deze nota handelt over de welzijnsvoorzieningenkartotheek (WELK). Tot nu toe is slechts weinig systematisch verzameld m.b.t. accomodaties op het gebied van welzijn en het gebruik daarvan.

  1979

 2. Meetprogramma oliekerende schermen, stationaire veegsystemen RWS Rapportendatabank

  Aan de orde komen o.a. het materieel zoals schepen, booms en skimmers; medewerkende instanties; uitvoering en meetprogramma.

  1979

 3. Afwikkelingsniveaus op de rijkswegen in 1977 RWS Rapportendatabank

  1979

 4. Hoogwaterberekeningen Maas : riviergedeelte Eijsden - Lith : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  1979

 5. Handleiding aanpak verkeersongevallenconcentraties RWS Rapportendatabank

  Het werkgebied van deze handleiding omvat de selectie en analyse van verkeersongevallenconcentraties, de keuze van maatregelen welke bijdragen tot een veiliger inrichting van de weg, de prioriteitstelling...

  1979

 6. Vooronderzoek niet permanente ruwheid in het prototype RWS Rapportendatabank

  1979

 7. Interne migratie (binnenverhuizingen) Lelystad 1978 RWS Rapportendatabank

  Publikatie met gegevens over de interne migratie(binnenverhuizingen) in 1978 in Lelystad. Het onderzoek heeft een beschrijvend karakter, d.w.z. het migratiepatroon en de demografische kenmerken van de...

  1979

 8. Een plan voor zandwinning in de Oostvaardersplassen RWS Rapportendatabank

  Door Polman en Poorter (zie Wd 1978-Abw) werd een plan gerpesenteerd waarin is aangegeven dat het winnen van zand en het bergen van kleispecie in het natuurgebied Oostvaardersplassen onder bepaalde voorwaarden...

  1979

 9. Technische aspecten van de bestrijding van een grote olieverontreiniging van de Nederlandse kust : interim-rapport II : inventarisatie van middelen en methoden om te voorkomen dat de kust door olie wordt vervuild en de met olie vervuilde kusten te reinigen RWS Rapportendatabank

  Ingegaan wordt op de preventieve middelen om strandverontreiniging door olie te voorkomen, daarna komen de bestrijdingsmethoden op het strand aan de orde. Tenslotte worden de hulpmiddelen en afvoer en...

  1979

 10. Afwikkelingsniveaus op de rijkswegen in 1978 RWS Rapportendatabank

  1979