Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Worden strenge winters voorafgegaan door een abnormaal cirkulatiepatroon in de herfst?

  1979

 2. De verhouding (b) tussen het waterbindend vermogen van de organische stof en van de lutumfractie in verschillende afzettingen in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  Om het inklinkingsproces van gronden te volgen is het watergehalte van een grond een onmisbaar gegeven. Dit watergehalte is niet alleen door het analyseren van monsters te bepalen, maar kan ook worden...

  1979

 3. Grondwaterstanden op de Hompelvoet RWS Rapportendatabank

  Sinds de afsluiting in 1971 zijn in het Grevelingengebied waarnemingen verricht voor de inventarisatie van de optredende grondwaterstanden. In dit rapport worden de grondwaterstanden op de Hompelvoet behandeld....

  1979

 4. Enige aspecten betreffende een drie-dimensionale stroomrichtingsmeter : Notitie 1979-A RWS Rapportendatabank

  1979

 5. Aanpak Verkeersongevallenconcentaries : handleiding RWS Rapportendatabank

  1979

 6. Verkeersgegevens en ongevallencijfers van wegen in beheer bij de Directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Voor een juiste planvorming en een doelmatig wegbeheer is het noodzakelijk te beschikken over voldoende inzicht in de verkeersbelastingen en de verkeersveiligheid. Hiertoe is het gebruikelijke telprogramma...

  1979

 7. Testen Wallingford zandtransportmeter RWS Rapportendatabank

  Er zijn in de maanden februari en maart 1979 een aantal proefmetingen uitgevoerd met de door het Waterloopkundig Laboratorium verbeterde Wallingford zandtransportmeter. Het doel van deze metingen was te...

  1979

 8. Meetpost Noordwijk : jaarverslag 1978 RWS Rapportendatabank

  In dit jaarverslag wordt ingegaan op het gebruik in 1978 van het systeem Meetpost Noordwijk, het beheer en onderhoud, transport, personeel en kosten. Tot slot wordt een schets gegeven van het gebruik in...

  1979

 9. Enige waterbalansen en chloridebalansen voor de Maas voor 1976 : Notitie 79-L RWS Rapportendatabank

  1979

 10. Eind-rapport van de werkgroep 'Bedrijfseconomische Zaken bij de directie Bruggen (BEZ-BR)' RWS Rapportendatabank

  1979