Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Stortnaden RWS Rapportendatabank

  Verslag van een onderzoek naar het gedrag van een vloer-wandverbinding, voorzien van een stortnaad, onder invloed van buigend moment, dwarskracht en normaalkracht. Het gedrag is onderzocht aan de hand...

  1979

 2. De mogelijkheden voor agrarische vestigingen in het kernrandgebied van Lelystad : overzicht RWS Rapportendatabank

  De nog onbestemde ruimtes in het kernrandgebied van Lelystad worden bezien op hun mogelijkheden tot een landbouwkundige of aanverwante functie. Er wordt een overzicht gegeven van mogelijkheden voor die...

  1979

 3. Struktuurplan Projektgroep Waarnemingstechnieken Onder Water [voorzitter F.A. van Dongen] RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel geeft een systematisch overzicht van de lopende projekten met korte relevante informatie t.a.v. betrokkenen, gebruiksmogelijkheden van het instrument...

  1979

 4. Recreatie in stadsrandgebieden, een verkenning van Badhoevedorp en Haarlem/Schalkwijk : (concept stageverslag RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is bedoeld als een verkenning naar de recreatieve mogelijkheden in stadsrandgebieden. Twee stadsrandgebieden van verschillende aard zijn op hun recreatieve mogelijkheden onderzocht.

  1979

 5. Basisbeheer en inrichting van het natuurgebied De Oostvaardersplassen RWS Rapportendatabank

  Door de minister van Verkeer en Waterstaat is aan de R.IJ.P. opdracht gegeven de Oostvaardersplassen bij de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied van Flevoland als natuurgebied in te passen....

  1979

 6. Het verloop van de grondwaterstand in (toekomstige) bouwterreinen te Lelystad RWS Rapportendatabank

  Beschreven worden grondwaterstanden in autochtone- en opgespoten gronden en er wordt aangetoond dat periodiek reinigen van de drains noodzakelijk is om ondiepe grondwaterstanden te voorkomen.

  1979

 7. Rond of vlak grasland in de Flevopolders? RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden van de werkgroep met de volgende taakomschrijving: het verzamelen en samenvatten van resultaten van tot dusver uitgevoerd onderzoek naar de...

  1979

 8. Gebruikershandleiding Toran 10, 20, 30 RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van een programmapakket voor het navigeren en het semi-automatisch uitvoeren van lodingen met behulp van het Toran plaatsbepalingssysteem op de Westerschelde.

  1979

 9. Het verloop van de grondwaterstanden op de zuidelijke ballastplaat (Lauwerszeegebied) in 1978 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van het landschapsoecologisch onderzoek en het opstellen van beheersplannen is het gewenst geïnformeerd te zijn over het grondwaterstandsverloop op de zandplaten in het centrum van de...

  1979

 10. Rond of vlak grasland in de Flevopolders RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden van de werkgroep met de volgende taakomschrijving: het verzamelen en samenvatten van resultaten van tot dusver uitgevoerd onderzoek naar de...

  1979