Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Bodemkartering van de noordoever van Haringvliet en Hollandsch Diep : tussen Hellevoetsluis en Strijensas RWS Rapportendatabank

  1979

 2. Vooronderzoek milieuhygi├źne : dl. 1 : metingen RWS Rapportendatabank

  In de gemeenten Rijswijk en Eindhoven zijn in het kader van het milieuonderzoek uitgebreide metingen verricht naar de volgende aspecten: geluidsbelasting, trillingsniveaus en luchtverontreiniging door...

  1979

 3. Tabellen voor de bepaling van de dichtheid uit de gemeten geleidendheid (0,55-5,00 S/m) en temperatuur (0-24,5 graden Celsius) van zee- en kustwateren RWS Rapportendatabank

  1979

 4. Risico's voor het drainagestelsel bij infiltratie in lichte gronden RWS Rapportendatabank

  Door de kavelsloten vol te zetten infiltreert het water via de drainreeksen in de bodem. Het is niet uitgesloten dat in een gebied met lichte profielopbouw deze methode gevolgen heeft voor de waterhuishouding...

  1979

 5. Windmeting op de TV-toren te Markelo

  1979

 6. Urban hydrological modeling and catchment research : international summary RWS Rapportendatabank

  Twelve national reports for the International Hydrological Programme (IHP) have been compiled on the state of the art in urban catchment research and hydrological modeling, with particular attention given...

  1979

 7. Tabellen voor de bepaling van het chloridegehalte uit de gemeten geleidendheid (0,01-5,00 S/m) en temperatuur (0-24,5 graden Celsius) van zoet- en zeewater RWS Rapportendatabank

  1979

 8. Aanleg vogelpark(en) in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Met verwijzing naar het RIJP-rapport 1978-24 Abw en een notitie van 5 oktober 1978 over de aanleg van vogeltuinen in het stedelijk gebied van Flevoland zal in dit rapport een meer gedetailleerde omschrijving...

  1979

 9. Gebruik van Kalman filters voor controle van waterstanden RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschrijving van de uitwerking van Kalman filters op de waarden van de waterstanden en op de variaties daarvan. De methode kan een grotere nauwkeurigheid opleveren dan andere, tot dusver gebruikte...

  1979

 10. Verlijmen van met PEG-4000 geïmpregneerd nathout : (voorlopig verslag) RWS Rapportendatabank

  De conservering van de Romeinse boomstamkano uit Zwammerdam is zover gevorderd, dat aan de reconstructie kan worden begonnen. De kano is tijdens het opgraven en impregneren uiteengevallen in een groot...

  1979