Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Invloed Nieuwe Koopvaardersschutsluis op de verziltingsproblematiek te Den Helder : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  Bevat een studie naar de invloed van de Nieuwe Koopvaardersschutsluis op de verzilitingsproblematiek te Den Helder. De basis is een meetcampagne die is uitgevoerd op 10 juni 1979 en van 2 juli tot en...

  12-1979

 2. Representativiteit zoutmeters Brouwersdamsluis RWS Rapportendatabank

  Bij het meten van de chlorositeit in en nabij de Brouwersdamsluis zijn vragen gerezen betreffende de nauwkeurigheid van de meetresultaten van de vaste meetopstellingen alsmede de representativiteit van...

  12-1979

 3. Philipsdamsluizen : bepaling verliescoëfficiënten : riolen en schuiven : verslag berekening tekst RWS Rapportendatabank

  12-1979

 4. Debietmeting inlaatpunt Leuve Kolk te Rotterdam RWS Rapportendatabank

  12-1979

 5. Keuze matlengte en werkmethode stormvloedkering Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  07-12-1979

 6. Zinkers spuikanaal Kreekrakpolder : varianten: grondverbeteringen, ligging zuidelijk tracé, aangepaste planning RWS Rapportendatabank

  11-12-1979