Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Stroombestendigheid stortsteen 60-300 kg RWS Rapportendatabank

  Aansluitend op de zandasfaltproef (79.17) is op 26 oktober 1979 een proef gedaan naar de stroombestendigheid van stortsteen met een stukgewicht van 60/300 kg. Ook deze proef is uitgevoerd in Lith in het...

  11-1979

 2. Een overzicht van de wettelijke grondslagen voor het beheer van de Rijntakken RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht van de wettelijke grondslagen voor het beheer der Rijntakken. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de Rijnvaart en de Rijnvaartakte. Vervolgens passeren de Nederlandse wetten de...

  11-1979

 3. Dichtheidsmetingen "in situ" RWS Rapportendatabank

  11-1979

 4. Dichtheidsmetingen "in situ" RWS Rapportendatabank

  11-1979

 5. Noordvleugelstudie 1 technische modelbeschrijving RWS Rapportendatabank

  De Noordvleugelstudie is een regionale verkeers- en vervoerstudie, waarvan de resultaten worden gebruikt in het kader van de streekplannen Amsterdam-Noordzeekanaalgebied en Gooi- en Vechtstreek en bij...

  11-1979

 6. Oliebestrijding in Nederland RWS Rapportendatabank

  11-1979

 7. Excitation and vibration of a grid gate RWS Rapportendatabank

  11-1979

 8. Development of vibration-free gate design : learning from experience and theory RWS Rapportendatabank

  11-1979

 9. Zoutindringing op de Hollandse IJssel : verslag rekenwerk RWS Rapportendatabank

  11-1979

 10. De strijkhoogte van motorschepen in de binnenvaart [nov. 1979] RWS Rapportendatabank

  11-1979