Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Final report "Investigation design processes" RWS Rapportendatabank

   

  To supply a contribution for uniform conbeyance of information by way of drawings between the various disciplines mechanical engineering, architecture, civil engineering and...

  07-1979

 2. Projectgroep stormvloedkering Oosterschelde : PGO-Nota nr. 8 RWS Rapportendatabank

  In het kader van de nadere -uitwerking en optimalisatie van het ontwerp zijn sinds PGO-nota nr. 7 door de SGO en de PGO een groot aantal beslissingen genomen. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van...

  07-1979

 3. Hydrologische gegevens Zuidwest-Nederland : 1978 RWS Rapportendatabank

  07-1979

 4. Zoutindringing achter schutsluizen : getijgootonderzoek en wiskundigmodelonderzoek (expliciet model) RWS Rapportendatabank

  07-1979

 5. Nota matconceptie RWS Rapportendatabank

  Tracht in het spanningsveld van functies en eisen enerzijds en randvoorwaarden met name vanuit de matconstructie anderzijds een selectie uit de mogelijke matconcepties te maken.

  06-07-1979

 6. Bouw van een nieuwe Rogatsluis in het nieuwe tracé van de Hoogeveensche vaart : adviesaanvraag van de directie Drenthe RWS Rapportendatabank

  06-07-1979

 7. Van zandwinningsput tot oeverpark RWS Rapportendatabank

  08-1979

 8. Notitie inzake de verdieping van het kanaal Deventer - Raalte tot een beperkt 300-tons kanaal RWS Rapportendatabank

  Onderzoek van de zgn. variant "Konvooivaart" van het verdiepen van het kanaal Deventer - Raalte om schepen van 300 ton (klasse I) toegang te bieden.

  08-1979

 9. Jaarverslag scheepvaart op rijkskanalen in Noord-Brabant RWS Rapportendatabank

  Teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van het scheepvaartverkeer en in de vlootsamenstelling op de Brabantse kanalen in beheer bij het Rijk, werd in 1976 begonnen met...

  08-1979

 10. Onderzoek naar de bruikbaarheid van voegvullingsmaterialen voor voegen in gietasfalt-brugdek-konstructies RWS Rapportendatabank

  08-1979