Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Golfhoogte t.p.v. kadevak E in haven van Delfzijl. RWS Rapportendatabank

  1978

 2. Stormvloedkering Oosterschelde : Interim nota van modelonderzoek : deel 3 : stroom- en golfbelasting op bovenbalk RWS Rapportendatabank

  1978

 3. Grondwaterkaart van Nederland : Utrecht 31 oost, 32 wst, 38 oost, 39 west (ten noorden van Lek en Neder-Rijn) : voortgangsverslag RWS Rapportendatabank

  1978

 4. Rhodamine diffusieonderzoek in de Waalhaven RWS Rapportendatabank

  1978

 5. Het gebruik van salpeterzuur-zwavelzuur-waterstofperoxyde en salpeterzuur-zwavelzuur-perchloorzuur-waterstofperoxyde als destructiemiddelen bij de bepaling van Cr en Zn in grond RWS Rapportendatabank

  Nagegaan is of een destructie waarbij naast H2O2 ook HClO4 wordt gebruikt, van invloed is op Cr- en Zn-gehalten.

  1978

 6. De ontwatering van de stedelijke- en recreatieve gebieden in de Flevopolders winter 1977-1978 RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de resultaten van de in de winterperiode uitgevoerde grondwaterstandwaarnemingen ter controle van de ontwateringstoestand. Bespreekt ten slotte de ontwateringsproblemen die zicht hebben...

  1978

 7. Onderzoek snelheidsprofiel ten behoeve van akoestische debietmeter Julianakanaal te Bunde : Verslag van metingen uitgevoerd met Ott-molens RWS Rapportendatabank

  1978

 8. Bijdrage rapport Begeleidingsgroep Suppletie Goeree '77 : Hoofdstuk 4 : Sedimentverplaatsingen in en om het suppletiegebied van Goeree RWS Rapportendatabank

  1978

 9. Grondwaterkaart van Nederland : Voortgangsverslag Overijsselse Vecht : kaartbladen : 21 oost 22 west, 22 oost en 23 west RWS Rapportendatabank

  1978

 10. Texel Zuidwestkust : hernieuwd onderzoek strandhoofd 1 RWS Rapportendatabank

  Teneinde de voortdurende achteruitgang van de Zuidwestkust van Texel te verminderen, zijn een aantal strandhoofden en palenrijen aangelegd. In plaats van het oorspronkelijk geplande strandhoofd 1 zijn...

  1978