Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Nota personeelsbeleid RWS Rapportendatabank

  Als aspecten van het personeelsbeleid worden behandeld: doeleinden, uitgangspunten en middelen van het personeelsbeleid (hoofdstuk II), de personeelsfunctie (hoofdstuk 3).

  1978

 2. De stijghoogte van het grondwater in de bovenlaag van het Pleistoceen in Almere ; periode april 1977 t/m maart 1978 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de bouw van Almere, die in diverse kernen zal worden gerealiseerd, wordt geohydrologisch onderzoek verricht. Een onderdeel hiervan vormt het verzamelen van gegevens betreffende de overdruk...

  1978

 3. Wel of geen ronde akkers op toekomstige weidebedrijven in Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  In verband met de verpachting van weidebedrijven in Zuidelijk Flevoland is onderzocht welke waterhuishoudkundige maatregelen dienen te worden getroffen om ernstige schade door vertrapping en wateroverlast...

  1978

 4. Stroom- en golfbelasting op dorpelbalken : interim nota van modelonderzoek deel 1 RWS Rapportendatabank

  1978

 5. De ontwatering van bouwterreinen in Lelystad, Almere-Haven en Almere-Stad gedurende het winterseizoen 1976-1977 RWS Rapportendatabank

  De resultaten van de metingen in de stambuizen in Lelystad en in de incidentele buizen in Almere-Haven zijn in tijd-stijghoogtelijnen weergegeven. Verder worden in dit verslag de opspuitingen in Lelystad...

  1978

 6. Nauwkeurigheidsmeting radarfoto's op de Afsluitdijk RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de nauwkeurigheid van de radar van de radarwagen en eventuele verschillen in radarfoto's, gefotografeerd met verschillende cameralenzen. Uit het...

  1978

 7. Rekreatievaart in de Brabantse Biesbosch : momentopnamen in 1972, 1973, 1974 en 1976 RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt verslag gedaan van tellingen van de rekreatievaart op de Biesbosch- en Spieringsluis en in de Biesbosch.

  1978

 8. Defosfatering Randmeren : een studie naar de kosten en de te nemen maatregelen ten behoeve van de fosfaatverwijdering uit het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties welke direct of indirect op de Randmeren lozen RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek beoogt voor het jaar 1985 een inzicht te geven in de omvang van de fosfaatlozingen op de randmeren via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi), de kosten verbonden aan...

  1978

 9. Grondwaterkaart van Nederland : Voortgangsverslag Slenk van Venlo : Kaartblad 52 Oost RWS Rapportendatabank

  1978

 10. De ontwatering van de stedelijke- en recreatieve gebieden in de Flevopolders in de winter van 1977-1978 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt allereerst ingegaan op de neerslag en de verdamping. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de opspuitingen die zijn verricht en de drainage-adviezen die zijn verstrekt. Deze adviezen...

  1978