Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Basisplan transportsystemen 1978 RWS Rapportendatabank

  Overzicht in tabelvorm van de gegevens over leidingaanleg, reinwaterberging, transport capaciteiten, financiele gevolgen, terugkoppeling en te verrichten studies.

  1978

 2. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : beschrijving van de sluis, het schutproces en het onderzoek RWS Rapportendatabank

  Poogt inzicht te geven in het onderzoek dat verricht moet worden om tot een verantwoord ontwerp van de Philipsdamsluizen te komen en prioriteiten aan een dergelijk onderzoek toe te kennen. Beschrijft de...

  1978

 3. Stormvloedkering Oosterschelde : golfbelasting op pijlers in de uitvoeringsfase : interim-verslag RWS Rapportendatabank

  1978

 4. Gebruik van fietspaden in de omgeving van Lelystad RWS Rapportendatabank

  Presentatie van gegevens m.b.t. de mechanische tellingen verricht op fietspaden in de bos- en parkgebieden rondom Lelystad in 1978.

  1978

 5. Onderzoek naar de menging van het water van de Ur met dat van de Maas : Stand van zaken, april 1978 : werkverslag RWS Rapportendatabank

  1978

 6. Het terugwinnen van zoetwater in natte perioden bij de sluizen in de compartimenteringsdammen RWS Rapportendatabank

  Beoogt inzicht te geven in de frequentie van het terugwinnen van zoet water uit oogpunt van de Oosterschelde en de effecten daarvan op het chloridegehalte van het Zoommeer.

  1978

 7. Recreatie onderzoek Grevelingenbekken 1977 : verslag van onderzoek naar de land-, oever- en waterrecreatie in het Grevelingenbekken RWS Rapportendatabank

  Door o.a. onderzoek te verrichten naar de omvang en spreiding van het recreatie-bezoek, gedrags- en activiteitenpatronen en sociaal-economische patronen van de recreanten, door middel van visuele tellingen...

  1978

 8. De stijghoogte van het diepe grondwater in Almere in de periode april 1977 t/m maart 1978 RWS Rapportendatabank

  Toelichting op het isoypsenpatroon over de periode april 1977 t/m maart 1978. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de waarnemingsresultaten in het gebied Almere, die van Almere-Haven en de resultaten van...

  1978

 9. Wel of geen ronde akkers op toekomstige weidebedrijven in Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  In verband met de verpachting van weidebedrijven in Zuidelijk Flevoland is onderzocht welke waterhuishoudkundige maatregelen dienen te worden getroffen om ernstige schade door vertrapping en wateroverlast...

  1978

 10. Slijmbestrijdingsmiddelen bij de papierindustrie RWS Rapportendatabank

  1978