Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Snelheidswaarnemingen op autosnelwegen : 1974 - 1978 RWS Rapportendatabank

  1978

 2. Een hydro-meteo informatiesysteem voor de Oosterschelde, het project HISTOS RWS Rapportendatabank

  1978

 3. Automatisering lodingen RWS Rapportendatabank

  1978

 4. Gedrag Texelstroom bij Oudeschild RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt het gedrag van de Texelstroom nabij Oudeschild als functie van de tijd bekeken. Tevens wordt nagegaan wat de mogelijke oorzaken van dit gedrag zijn en wat voor gevolgen dit gedrag heeft...

  1978

 5. Stormvloedkering Oosterschelde : belasting bij gesloten en bij weigerende schuif : sektie Roompot 15, monolietoplossing : scheve golfaanval : nota modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1978

 6. Jaaroverzicht Afvalwaterzuiveringsinrichtingen RWS Rapportendatabank

  1978

 7. Het hydrologisch meetnet RWS Rapportendatabank

  1978

 8. De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1977 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de gewassen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied per gebied en per gewas behandeld, gevolgd door een globale vergelijking van de korrelopbrengsten in beide...

  1978

 9. Het gebruik van de jachthaven Ketelhaven in 1973, mede in vergelijking tot 1972 RWS Rapportendatabank

  Verslag van een stage gelopen bij de Wetenschappelijke Afdeling van de RIJP. Het heeft betrekking op een onderzoek gehouden in de jachthaven Ketelhaven in 1973. Het onderzoek is bedoeld om de betrouwbaarheid...

  1978

 10. Basisplan transportsystemen 1978 RWS Rapportendatabank

  Overzicht in tabelvorm van de gegevens over leidingaanleg, reinwaterberging, transport capaciteiten, financiele gevolgen, terugkoppeling en te verrichten studies.

  1978