Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Marex oceanografic data buoy : projekt-beschrijving RWS Rapportendatabank

  In het kader van Thematiek 1 "Golfklimatologie Noordzee" wordt met ingang van 1 januari 1979 een voorlopig meetnet in bedrijf gesteld. Op een zevental locaties op de Noordzee worden gedurende...

  1978

 2. Voorkeursplaatsen voor weidebedrijven in Zuidelijk Flevoland : discussienota RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de voorkeuren die zijn verkregen door inventarisatie bij de afdeling Beplantingen, de subafdeling Landinrichting en de subafdeling Biologie.

  1978

 3. Algemene verkeerstellingen van de Rijkswaterstaat 1975 RWS Rapportendatabank

  1978

 4. Reistijdmetingen in de Amsterdamse agglomeratie RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden het doel, de werkwijze en resultaten behandeld resp. weergegeven van snelheids- en wachttijdmetingen op wegvakken en tussenliggende kruispunten in de agglomeratie Amsterdam. De metingen...

  1978

 5. Jaarverslag 1977 : studiedienst Hoorn RWS Rapportendatabank

  1978

 6. De toepasbaarheid van mijnsteen in de waterbouw RWS Rapportendatabank

  Mijnsteen wordt reeds lang in de civiele werken toegepast. Vooral na de stormvloedramp van 1953 is een toegenomen belangstelling ontstaan naar de toepasbaarheid van mijnsteen in waterbouwkundige werken....

  1978

 7. Grondwaterregimes op het bosbouw proefterrein "Lauwersoog" RWS Rapportendatabank

  Op het proefterrein "Lauwersoog" in de Lauwerszeepolder wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen de grondwaterstand en boomgroei op lutumarme zandgronden. Door middel van een infiltratiesysteem...

  1978

 8. Interim rapport onderzoek onderheide riolering gebied 1F - 1G te Almere-Haven RWS Rapportendatabank

  Bevat de resultaten van metingen gedaan aan een onderheide riolering te Almere-Haven gedurende de periode januari-mei 1978.

  1978

 9. Uitbreiding havenfaciliteiten buiten het noorderhavenhoofd van IJmuiden RWS Rapportendatabank

  1978

 10. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : voorstel besturingsonderzoek RWS Rapportendatabank

  Voorstel hoe verder te gaan met het onderzoek naar een zo verantwoord mogelijk gebruik van de sluis, gezien vanuit zout/zoetscheiding.

  1978