Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. De droogte van 1976 : een samenvatting en overzicht van de over de droogte van 1976 verschenen literatuur RWS Rapportendatabank

  1978

 2. Oliebestrijding Waddenzee : proefnemingen IJmuiden RWS Rapportendatabank

  Op 1 februari 1978 werd in de Averijhaven te IJmuiden het z.g. Framo Oil Recovery-systeem ACW-400 uitgetest. Ten behoeve van de proef was was het oliebestrijdingsvaartuig Smal Agt ingeschakeld voorzien...

  1978

 3. Overzicht van verschenen nota's en notities met verkorte inhoud betreffende de waterhuishoudkundige studie van het Zoommeer RWS Rapportendatabank

  1978

 4. Ontsluiting van het landbouwgebied tussen S.A.W. 1 en de eerste opspuiting van Almere-Stad RWS Rapportendatabank

  Gaat in op het landbouwgebied in het westelijk deel van het Almere-gebied dat gesplitst wordt door de aanleg van de S.A.W. 1

  1978

 5. Veiligheid kust Delfland RWS Rapportendatabank

  1978

 6. Snelheidsmetingen op rijkswegen 1974-1978 : voorlopige versie RWS Rapportendatabank

  1978

 7. Het gebruik van de ganzenkavels JZ 29, 30, 39, 40 in het seizoen 1976/77 RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de tellingen en het gebruik van de "Ganzengraskavels" in de JZ-sectie in verband met de verder te ontwikkelen strategie t.b.v. het zo goed mogelijk voorkomen van schade of overlast...

  1978

 8. De doorbraakkans voor de Parnassia-valei en het Pirola-vlak nabij km 30 te Noord-Holland RWS Rapportendatabank

  1978

 9. Mogelijkheden voor boomteelt op de zware gronden in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Geeft de mening van deskundigen uit het teeltgebied Opheusden en omgeving over welke mogelijkheden de zware gronden in Flevoland bieden voor de boomteelt.

  1978

 10. Basisgegevens van de enquĂȘte bouwrijpmaken in twaalf plaatsen in Nederland RWS Rapportendatabank

  Dit rapport bevat de vragenlijst en de verslagen van de besprekingen per plaats waarin alle van belang zijnde achtergrondinformatie is opgenomen. Op basis van de in dit rapport weergegeven gegevens zijn...

  1978