Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : orienterend onderzoek van de taludvolgstroom en andere hydrodynamische verschijnselen in de oeverzone van een vaarweg : informatie no. 23 RWS Rapportendatabank

  12-1978

 2. 13 uurs stroommeting rond de haven van IJmuiden voor de stroomatlas 18 mei 1978 RWS Rapportendatabank

  12-1978

 3. IJking spuisluis IJmuiden RWS Rapportendatabank

  12-1978

 4. Kritieke dichtheid van zand : eindverslag RWS Rapportendatabank

  Geeft een samenvatting van de werkzaamheden en verkregen resultaten in de jaren 1975-1978. Nadat beide in gebruik zijnde kritieke dichtheidsopstellingen zijn beschreven wordt door middel van berekeningen...

  12-1978

 5. Gegevens met betrekking tot de zout-zoetproblematiek bij schutsluizen RWS Rapportendatabank

  12-1978

 6. Waterstanden en stroomsnelheden in het wateraanvoerkanaal in Huong My in de Mekongdelta RWS Rapportendatabank

  12-1978

 7. Resultaten van op het Grevelingenmeer uitgevoerde zoutmetingen gedurende de periode april - augustus 1978 : interimverslag nr. 1 RWS Rapportendatabank

  12-1978

 8. Verslag van een ontwikkeling van een rekenmodel ter bepaling van de totale tijdsafhankelijke vervorming van een uitdrogend beton RWS Rapportendatabank

  In deze deelstudie is een poging ondernomen met een rekenmodel het tijdsafhankelijk gedrag van grindbeton op makro-niveau te berekenen uit het tijdsafhankelijk gedrag van het in dat beton aanwezige cementsteen...

  01-12-1978

 9. Philipsdamsluizen : programma van eisen t.b.v. gebouwen Philipsdamsluizen RWS Rapportendatabank

  11-12-1978

 10. Notitie: Ontwerpnormen open steenasfalt ("Fixtone") RWS Rapportendatabank

  21-12-1978