Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Systeemdocumentatie 'IM40PL' plotprogramma : deel III RWS Rapportendatabank

  11-1978

 2. Onderzoek optimalisering zoutbestrijdingsmaatregelen zeevaartsluis bij Terneuzen ; verslag en evaluatie van de meting op 21 en 22 april 1977 RWS Rapportendatabank

  11-1978

 3. Verslag NAM-exploiratieboring 1974 : boorlocatie Oost-Ameland G.J.B. 53° 29' 15,5" NB; 5° 53' 52,8" OL RWS Rapportendatabank

  11-1978

 4. Getijgootonderzoek : projektenbeschrijving RWS Rapportendatabank

  11-1978

 5. Stormvloedkering Oosterschelde : belasting op putten ten gevolge van grondwaterstroming : wiskundig model RWS Rapportendatabank

  Er is een mathematisch model ontwikkeld om de druk op een put van de toekomstige pijlerdam te berekenen, die optreedt als gevolg van de grondwaterstroming veroorzaakt door een verval van 7 meter over de...

  11-1978

 6. Montage-aspecten van de bovenbouw van een hangbrug : methode: gespannen hoofdkabel RWS Rapportendatabank

  Constructiekenmerken van de hangbrug voor het bruggedeelte van de Westerschelde vaste oeververbinding.

  12-1978

 7. Wegdekreflectoren voor tijdelijke wegomleggingen : proefvakresultaten en laboratoriumonderzoek RWS Rapportendatabank

  Onderzoek van een viertal wegdekreflectoren-hechtmiddelcombinaties, bestemd voor tijdelijke markering tijdens wegomleggingen, zijn zowel in een proefvak als in het laboratorium onderzocht. De combinaties...

  12-1978

 8. Rivieren : proeven met vlakke bodem zonder transport : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  12-1978

 9. Scheepvaart op de Waal : (beleidsuitgangspunten voor de toekomst) RWS Rapportendatabank

  12-1978

 10. Rivieren : experimentele bepaling voortplantingssnelheid van duinen in de zandgoot (beschrijving programma DUKO) RWS Rapportendatabank

  12-1978