Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Enkele aspecten van mogelijke vestiging van eendenhouderijen in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Bespreekt de volgende aspecten i.v.m. eventuele vestiging van eendenhouderijbedrijven in Zuidelijk Flevoland: plaatskeuzeaspecten, planologische overwegingen, voorkeurslokatie en kosten.

  1978

 2. Hinderrelatie scheepvaart-offshore mijnbouw : een marien planologische bijdrage RWS Rapportendatabank

  1978

 3. Taken, bestand en beschikbare vaartuigen van de Studiedienst Hoorn in 1976 RWS Rapportendatabank

  1978

 4. Bepaling kruinhoogten rond het Oostvoornse Meer RWS Rapportendatabank

  Door de Directie Zuid-Holland wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden voor de aanleg van een hoogwaterkering rond het Oostvoornse Meer ter vervanging van de huidige hoogwaterkering van Voorne...

  1978

 5. Optimalisatie landelijk waarnemingsnet voor grondwatergegevens RWS Rapportendatabank

  1978

 6. Modellering Rijnwaterkwaliteit : probleemanalyse : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  1978

 7. Rijksverkeersinspectie : werkterrein RWS Rapportendatabank

  Bekijkt de taken en functie van de afdelingen: Personenvervoer, Goederenvervoer te land en te water, Algemene Zaken en Controle van de Rijksverkeersinspectie (RVI).

  1978

 8. Grondwaterstandskaarten van de Stampersplaat RWS Rapportendatabank

  Presentatie van de grondwaterstanden van de Stampersplaat.

  1978

 9. Nieuwe schutsluis te Den Helder RWS Rapportendatabank

  In verband met de aanleg van een grote jachthaven op een terrein bij de industriehaven in Den Helder is nagegaan in hoeverre de schutcapaciteit van de nieuw te bouwen beroepsvaartsluis voldoende is om...

  1978

 10. Verdieping van de strandhoofden Hondsbossche Zeewering RWS Rapportendatabank

  1978