Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Centrumprojekt 2.A.2.1 : globaal programma

  Bespreekt het project voor het centrum van Almere.

  1978

 2. Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V.

  Het plan beoogt landaanwinning langs de kust van Zuid-Holland i.c. het Westland tussen 's-Gravenzande en Kijkduin, bestemd voor stedebouwkundige doeleinden. In deze notitie worden de waterbouwkundige en...

  1978

 3. Diepe putten onderzoek 1976 : presentatie verwerkte meetgegevens van april tot en met oktober

  Doelstelling van het onderzoek is het bestuderen van de fysische oorzaken en de hydro-chemische gevolgen van temperatuurgelaagdheid. Metingen zijn verricht in putten in het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer...

  1978

 4. Landbouw in Almere nu en straks

  Gaat in op de betekenis van en het persperctief voor de landbouw in Almere. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de vormen van landbouw die voor het Almeregebied in aanmerking komen, op welke wijze en door...

  1978

 5. Stedebouwkundige randvoorwaarden Bedrijvenpark De Vaart III te Almere

  Besproken worden: de huidige situatie; relaties met de omgeving; nadere gegevens o.a. infrastructuur.

  1978

 6. Verlegging van Leidingstraat 4

  Bespreekt de mogelijkheden voor de tracering van de verlegging van leidingstraat 4 en de voor- en nadelen daaraan verbonden.

  1978

 7. Landbouw in de Markerwaard

  Er wordt aandacht besteeld aan een aantal fysische basisgegevens en aan de hand van recente gegevens getracht een verwachting omtrent de ontwikkeling van de landbouw toe te lichten. Globaal wordt ingegaan...

  1978

 8. Mogelijkheden van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders voor de inzet bij buitenlandse ontwikkelingsprojecten

  Er wordt belicht in hoeverre en op welke wijze kan de RIJP een bijdrage leveren aan diverse projecten in het buitenland.

  1978

 9. Het realiseren van nuts-voorzieningen ten behoeve van 20 woonboten in gebied 1.G.2 - 1.G.4 te Almere-Haven met de daaraan verbonden technische en financiƫle consequenties

  Onderzoek naar aansluitmogelijkheden voor water, gas en elektriciteit t.b.v. 20 woonboten. Er van uitgegaan is dat de woonboten via een loopbrug met de wal verbonden zullen zijn.

  1978

 10. Invloed inpoldering buitendijkse gronden Noord-Friesland

  Bevat de veranderingen van de eb- en vloeddebieten als gevolg van de eventuele inpoldering van de buitendijkse gronden van Noord-Friesland.

  1978