Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1977

 1. Ontwatering en afwatering van stedelijke gebieden ; normen en kostenaspecten

  De bedoeling is om, uitgaande van gegevens die aan de praktijk zijn ontleend, een indruk te verkrijgen van het verband tussen aanleg en onderhoudskosten van het ont- en afwateringssysteem en de afstand...

  1977

 2. Recreatie onderzoek Grevelingenbekken 1976 : verslag van onderzoek naar de watersport op het Grevelingenmeer

  Om een indruk te krijgen van de omvang en de aard van het recreatiebezoek aan het Grevelingenbekken zijn in 1976 op een aantal dagen de in het gebied aanwezige recreanten en boten geteld. Tevens is een...

  1977

 3. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder de Uitgeester en Heemskerkerbroek

  1977

 4. Stormvloedkering Oosterschelde : cavitatieaspecten bij de pijleroplossing van de stormvloedkering Oosterschelde

  1977

 5. De verbouw van koolzaad en granen in het Lauwerszeegebied door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders van 1971 t/m 1976

  In dit verslag zijn de basisgegevens gebundeld van de voor landbouw in gebruik zijnde gronden in het Lauwerszeegebied betreffende de fysieke oogstresultaten. Behalve voor het vaststellen van het opbrengend...

  1977

 6. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Krommenieƫr-Woudpolder

  1977

 7. Schuiftrillingen van stormvloedkering Oosterschelde : hefschuif met beplating aan Oosterscheldezijde : proeven in sectie-model schaal 1:40 : interim verslag van modelonderzoek

  1977

 8. Het verkeersgedrag van de scheepvaart op de Waal bij Nijmegen

  1977

 9. De nautische kwaliteit van drie lokaties voor een LNG-terminal op of nabij de Maasvlakte

  In verband met de vraag hoe en waar vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) in Nederland geïmporteerd kan worden, is van drie locaties de nautische kwaliteit onderzocht. De locaties zijn een terminal op een...

  1977

 10. Mogelijkheden voor het beheer op middellange termijn voor het Harderbos

  Beheersplan voor het Harderbos in Oostelijk Flevoland. De inventarisatie is geschied in de maanden februari en maart 1977 op de afdeling Beplantingen van de R.IJ.P.

  1977