Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1977

 1. Nota oppervlaktegegevens beplantingen en natuurterreinen in beheer bij de afdeling Beplantingen per 1 oktober 1976

  Er bestaat behoefte aan juiste oppervlaktegegevens van boscomplexen, natuurterreinen e.d. Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 1 oktober 1976 en hebben betrekking op de bruto oppervlakte en slaan uitsluitend...

  1977

 2. Studie landaanwinning zuiderstrand Scheveningen t.b.v. afvalwaterzuiveringssinstallatie Houtrust

  Aandacht wordt geschonken aan de achtergronden, terreinuitbouw en mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt er ingegaan op de uitvoering en de kostenraming.

  1977

 3. Onderzoek begroeiingsweerstand Maas

  1977

 4. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Eendragtspolder

  1977

 5. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : vormgeving aansluiting riool-kolk : verslag modelonderzoek

  1977

 6. De Oude Maas als groene rivier

  1977

 7. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Kaagerpolder

  1977

 8. Aanbevelingen tot sanering van de Randmeren

  Bestudering van het vraagstuk van de sanering van de verontreiniging van de Randmeren en rekening houdende met de verkregen gegevens en inzichten, het aangeven van richtlijnen omtrent de messt efficiënte...

  1977

 9. Enige voorlopige resultaten van het eutrofiƫringsonderzoek tot heden en het onderzoekprogramma 1978 eutrofiƫring

  Na 7 jaar fysisch-chemisch-biologisch randmeeronderzoek en na 4 jaar IJsselmeeronderzoek is het noodzakelijk het onderzoek zodanig te richten dat de herhaling zo minimaal mogelijk is. Er zijn een vijftal...

  1977

 10. Mogelijkheden voor de aanleg van een netveld voor de uitmonding van de Weisteegbeek in het Wolderwijd

  De mogelijkheden voor de aanleg van een (proef)-rietveld bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Elburg zijn nader onderzocht. In het kader van de te treffen saneringsmaatregelen wordt tevens onderzocht...

  1977