Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1977

 1. Nota oppervlaktegegevens beplantingen en natuurterreinen in beheer bij de afdeling Beplantingen per 1 oktober 1976 RWS Rapportendatabank

  Er bestaat behoefte aan juiste oppervlaktegegevens van boscomplexen, natuurterreinen e.d. Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 1 oktober 1976 en hebben betrekking op de bruto oppervlakte en slaan uitsluitend...

  1977

 2. Studie landaanwinning zuiderstrand Scheveningen t.b.v. afvalwaterzuiveringssinstallatie Houtrust RWS Rapportendatabank

  Aandacht wordt geschonken aan de achtergronden, terreinuitbouw en mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt er ingegaan op de uitvoering en de kostenraming.

  1977

 3. Onderzoek begroeiingsweerstand Maas RWS Rapportendatabank

  1977

 4. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Eendragtspolder RWS Rapportendatabank

  1977

 5. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : vormgeving aansluiting riool-kolk : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1977

 6. De Oude Maas als groene rivier RWS Rapportendatabank

  1977

 7. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Kaagerpolder RWS Rapportendatabank

  1977

 8. Aanbevelingen tot sanering van de Randmeren RWS Rapportendatabank

  Bestudering van het vraagstuk van de sanering van de verontreiniging van de Randmeren en rekening houdende met de verkregen gegevens en inzichten, het aangeven van richtlijnen omtrent de messt efficiënte...

  1977

 9. Enige voorlopige resultaten van het eutrofiƫringsonderzoek tot heden en het onderzoekprogramma 1978 eutrofiƫring RWS Rapportendatabank

  Na 7 jaar fysisch-chemisch-biologisch randmeeronderzoek en na 4 jaar IJsselmeeronderzoek is het noodzakelijk het onderzoek zodanig te richten dat de herhaling zo minimaal mogelijk is. Er zijn een vijftal...

  1977

 10. Mogelijkheden voor de aanleg van een netveld voor de uitmonding van de Weisteegbeek in het Wolderwijd RWS Rapportendatabank

  De mogelijkheden voor de aanleg van een (proef)-rietveld bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Elburg zijn nader onderzocht. In het kader van de te treffen saneringsmaatregelen wordt tevens onderzocht...

  1977