Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1977

 1. Plaatsing kunstskibaan in Flevoland

  In het midden en zuiden van Nederland zijn al skibanen aangelegd. De rij-afstand vanuit de polder, zeker vanuit Lelystad, is te groot. Het verdient daarom aanbeveling in de polder ook een skibaan aan te...

  1977

 2. Chemische afvalstoffen van het R.IJ.P.-kantoor

  Beschrijving van de verwerking van chemische afvalstoffen die bij fotografische processen vrijkomen.

  1977

 3. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Gelderingen

  1977

 4. Aanpassing inrichting 'Ganzengouw'

  De grootte van het reservaat leent zich voor de uitbouw van de oorspronkelijke functie, nl. rust- em foerageergebied voor Kolganzen. Het rustgebied zelf fungeert al 2 jaar tevens als weidevogelgebied....

  1977

 5. Notitie betreffende de filtering van de gegevens van de akoestische debietmeter te Smeermaas in de Zuid-Willemsvaart

  1977

 6. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade in de polder Giethoorn.

  1977

 7. Notitie betreffende het afvoerverloop te Maasbracht in relatie tot het afvoerverloop te Borgharen

  Enkele kanttekeningen bij het operationeel gebruik van afvoergegevens Borgharen ten behoeve van het koeltorenberijf te Maasbracht Korte inhoud door ir. G. Verwolf. De electriciteitscentrale te Maasbracht...

  1977

 8. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de polder Bleiswijk cum annexis.

  1977

 9. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : vormgeving kolkwandopeningen : verslag modelonderzoek

  1977

 10. Toelichting bij het formulier voor de visuele beoordeling van het wegoppervlak van asfaltwegen

  1977