Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1977

 1. Resultaten van de rekreatieenquete in het Deltagebied 1975 : deel A: karakteristieken van het rekreatievaartuig

  Enquête en onderzoek, gehouden onder de pleziervaart in het Deltagebied in 1975.

  11-1977

 2. Nauwkeurigheid bij het meten met dubbellussen : een voorstudie

  De diverse meetfouten die optreden bij het meten met RWS-dubbellussen worden theoretisch besproken, evenals het effect van deze fouten op de gebruikswaarde van de metingen.

  04-11-1977

 3. Kustonderzoek : symposium

  16-11-1977

 4. Nota inzake regenmeternetwerken

  12-1977

 5. Bepaling van de afvoercoëfficiënt van de Manderssluis in de Dintel

  12-1977

 6. Sedimenttransport in rivieren : technisch voortgangsverslag 1974 en 1975

  12-1977

 7. Onderzoek kunststofvoegovergangen RW 15 (bestek G 2430)

  Op verzoek van de heer Huijsman van directie Gelderland dienstkring Zaltbommel (bijlage 1) is een epoxyharsmortelsysteem (annrs. 706803 t/m 706805) van de firma Gouda Chemie B.V. te Gouda...

  12-1977

 8. De waterbehoefte voor peilbeheersing in Rijnland, Delfland en Schieland

  12-1977

 9. De chloridehuishouding van Grevelingenmeer en Haringvliet in verband met waterbeheersingsplannen in het kader van de ruilverkaveling Midden-Flakkee

  12-1977

 10. Bepaling afvoerkarakteristiek Volkerakinlaatsluis

  12-1977