Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1977

 1. Eindrapportage werken havenmond Hoek van Holland : toegangsgeul op zee: verslag onderzoek

  11-1977

 2. De geschiktheid van schroefankers als damwandverankering

  11-1977

 3. Sedimenttransport in suspensie : voorstel voor fundamenteel, experimenteel onderzoek : nota

  Als gevolg van de voortgaande ontwikkeling van mathematische modellen voor het transport van gesuspendeerd sediment is er meer fundamenteel inzicht nodig in de fysische processen die ten grondslag liggen...

  11-1977

 4. Bochtverbetering van de Waal bij St. Andries : resultaten van de toestand T9 : informatie no. 11

  11-1977

 5. Gate edge suction as a cause of self-exciting vertical vibrations

  11-1977

 6. Criteria for the mooring forces of ocean-going ships in locks

  The criterium applied in this paper is that the ratio of the hydrodynamic force and the ship's displacement should not exceed a distinct value. From investigations concerning the representative mooring...

  11-1977

 7. Bepaling van de hydrateringswarmte van een aantal cementsoorten

  Bij zware betonconstructies zoals sluizen en stuwdammen en bij de ontworpen pijlerdam in de Oosterschelde mag de temperatuurstijging ten gevolge van de cementhydratatie niet al te groot...

  11-1977

 8. Resultaten van de rekreatieenquete in het Deltagebied 1975 : deel A: karakteristieken van het rekreatievaartuig

  Enquête en onderzoek, gehouden onder de pleziervaart in het Deltagebied in 1975.

  11-1977

 9. Nauwkeurigheid bij het meten met dubbellussen : een voorstudie

  De diverse meetfouten die optreden bij het meten met RWS-dubbellussen worden theoretisch besproken, evenals het effect van deze fouten op de gebruikswaarde van de metingen.

  04-11-1977

 10. Kustonderzoek : symposium

  16-11-1977