Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1977

 1. 'Kampeerbewijsterrein in de buitenruimte van Almere'

  In de buitenruimte van Almere wordt gewerkt aan een kampeerbewijsterrein als een zinvolle bijdrage in de verdere ontwikkeling als recreatief potentieel.

  1977

 2. De centrumproblematiek van de derde kern van Almere

  Er wordt aandacht besteed aan de vraag hoe de centra-verdeling binnen de derde kern van Almere zal zijn. Tevens zullen kort belicht worden: de locatie en fasering van het eventuele hoofdcentrum.

  1977

 3. Stormvloedkering Oosterschelde : aansluiting tussen put en afsluitende lagen in de drempel

  1977

 4. Onderzoek naar de Yeiligheid van de boezemkade in de Polder Halfweg,

  1977

 5. Rapport bijzondere transporten over de rijkswegen

  1977

 6. Overzicht van in natuurwetenschappelijk opzicht belangrijke gebieden in het toekomstige gedempt-getijde deel van de Oosterschelde c.a.

  1977

 7. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Giethoornsche polder

  1977

 8. Evaluatie havenmond IJmuiden

  1977

 9. De samenhang tussen woonmigratie, werkplaatsverandering en woon-werk bereikbaarheid : een methode van onderzoek

  1977

 10. Geactualiseerd programma van eisen "De Vaart II"

  Er wordt ingegaan op de belangrijkste programmapunten en waar nodig worden de gegevens geactualiseerd.

  1977