Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1976

 1. Gebruik van sanitaire voorzieningen op een kampeerterrein in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Tot nu toe is nog weinig bekend omtrent de mate waarin de sanitaire voorzieningen worden gebruikt. Om enig inzicht te verkrijgen in o.a. het aantal toiletten, wasgelegenheden en douches dat op een kampeerterrein...

  1976

 2. Bevorderen van de juiste luchtbandenkeuze en het bandgebruik bij de H.C.R. met bandenkaarten en een spanningenlijst RWS Rapportendatabank

  Bij de voortschrijdende mechanisatie is het bij Operationeel Onderzoek wenselijk gebleken over een overzicht te beschikken van de bij de H.C.R. in gebruik zijnde landbouwbanden met daarvan de belangrijkste...

  1976

 3. De zomers in Nederland vanaf 1706 thermisch bekeken

  Dit rapport bevat een overzicht van de zomers in Nederland, waarbij echter uitsluitend wordt gelet op hun thermisch karakter. Ofschoon dit laatste een belangerijke beperking inhoudt ten aanzien van het...

  1976

 4. Enkele aspecten van het "beheer" van het Almeregebied RWS Rapportendatabank

  Notitie bedoeld als een aanzet tot een discussie binnen de R.IJ.P. om te komen tot een beleidsbepaling ten aanzien van aanleg, beheer en onderhoud van werken binnen het Almeregebied.

  1976

 5. De verontreinigingen van de randmeren : aanbevelingen tot sanering RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de werken van de subwerkgroep I belast o.a. met waterstaatkundige en waterhuishoudkundige beschrijving van de randmeren t.b.v. de beoordeling van de waterkwaliteit en de mogelijkheden...

  1976

 6. Moerdijkproject : een goed voorbeeld van recycling RWS Rapportendatabank

  1976

 7. Voorlopig programma van eisen voor de buitendijkse opspuiting van Almere-Haven RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de gevolgen van de buitendijkse opspuiting van Almere-Haven.

  1976

 8. Herziene prognoses voor de recreatie in het Lauwerszeegebied RWS Rapportendatabank

  Op basis van recente bevolkingsgegevens en een veranderend recreatiepatroon wordt dezelfde berekenimg uitgevoerd als in 1967 werd verricht. Een tweede benadering vindt plaats, waarbij een andere indeling...

  1976

 9. Stormvloedkerende caissondam Oosterschelde : WL 8-45 : randvoorwaarden bij een tweetal eindfasen van de vernauwde brievenbusoplossing : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van het ontgrondingsonderzoek in het detailmodel van de Oosterschelde zijn in het getijmodel randvoorwaarden gemeten voor een tweetal mogelijke eindfasen van de vernauwde brievenbusoplossing....

  1976

 10. Jaarrapport verkeersgegevens ... RWS Rapportendatabank

  1976