Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1976

 1. Stormvloedkering Oosterschelde : drijven en plaatsen bij oplossing met caissons op putten RWS Rapportendatabank

  1976

 2. Zware metalen en fosfor in sedimenten uit het IJsselmeergebied : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  De bemonstering voor dit onderzoek werd verricht in november 1974. Hierbij werd het gehele IJsselmeergebied bemonsterd omvattende het Ketelmeer, het Markermeer, de randmeren het noordelijke deel van...

  1976

 3. Milieu-onderzoek en atomaire-absorptie-spectrofotometrie RWS Rapportendatabank

  1976

 4. Voorgenomen wijzigingen concept structuurplan Lelystad 1975-2000 RWS Rapportendatabank

  Aangegeven worden alleen die wijzigingen die inhoudelijke betekenis hebben. Het gaat in dit verband m.n. om wijzigingen die het gevolg zijn van het consequent hanteren van een peildatum voor alle gegevens...

  1976

 5. Studie Stormstuwcaissondam Oosterschelde : het ballasten van de brievenbuscaissons op staalfundering RWS Rapportendatabank

  1976

 6. Zeven jaar recreatieverkeer in de bossen van oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Behandeld wordt het onderzoek naar het recreatieverkeer in de bossen van Oostelijk Flevoland, gedaan in de jaren 1969 t/m 1975. Dit onderzoek was nodig om inzicht te krijgen in de aard en de ontwikkeling...

  1976

 7. Meetverslag A76.21 : olievervuilingsonderzoek Balgzand (met 8 bijlagen en 11 afbeeldingen) : september 1976 RWS Rapportendatabank

  Deel uitmakend van een omvangrijker onderzoek naar de gevolgen en bestrijding van olieverontreiniging op de Waddenzee zijn, op 21 en 27 september 1976, hieromtrent proefnemingen uitgevoerd op het Balgzand....

  1976

 8. Experimenten met de RVR-converter bij verschillende achtergrondhelderheden

  A description is given of experiments by which, under varying conditions of background luminance, Runway Visual Range (RVR) values are determined by means of the so-called RVR-converter. Object of these...

  1976

 9. Kantoorgebouwen in Almere RWS Rapportendatabank

  Er is getracht een raming te maken van het aantal arbeidsplaatsen in kantoren in Almere voor 1985, om zodoende inzicht te krijgen in het aantal bedrijfsgebouwen dat nodig is.

  1976

 10. Een onderzoek naar de gevolgen van lozing van ongezuiverd industrieel afvalwater via de Hoogkerker persleiding op de waterkwaliteit en de fauna van de Groninger Wadden. RWS Rapportendatabank

  1976