Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1976

 1. Zoutbezwaar tengevolge van scheepsbewegingen bij schutsluizen met onbeschermd grensvlak : verslag modelonderzoek

  1976

 2. Voorontwerp van Wet op de waterkringen

  1976

 3. Gebouwen voor sociaal-culturele activiteiten in Almere-Stad tot 1990

  Behoefteraming t.a.v. gebouwen voor overdekte sociaal-culturele activiteiten ten behoeve van het 'ontwikkelingsplan' voor Almere-Stad.

  1976

 4. De reglementering t.p.v. enige knelpunten in het Amsterdam-Rijnkanaal

  In verband met de openstelling van het verruimde Amsterdam-Rijnkanaal voor de vaart met vierbaksduwstellen is onderzoek verricht naar enkele overblijvende knelpunten in dit kanaal (kanaalpand bij Maarssen,...

  1976

 5. Experiences and results of the ship routeing of the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI)

  Since 1960 an increasing number of ships has been routed by the Royal Netherlands Meteorological Institute. This report deals with the results on several routes across the North Atlantic Ocean during the...

  1976

 6. De oeverzone in het Grevelingenbekken : een geomorfologisch onderzoek

  1976

 7. Analyse Lozing Zoommeer Zuid : concept : een vergelijking van alternatieven

  Presentatie van alternatieven voor het lozingsmiddel-zuid, spuikanaal of Antwerps kanaalpand met de analyse van de effecten van elk alternatief.

  1976

 8. Resultaten van 10 jaar aslastmeetonderzoek uitgevoerd door het Rijkswegenbouwlaboratorium

  1976

 9. Concept-nota structuurvisie recreatief gebruik Randmeren : 2e concept : februari 1977

  Dit tweede rapport over de mogelijke respectievelijk gewenste recreatieve ontwikkeling van de Randmeren tracht een visie te ontwikkelen op de hoofdzakelijk recreatieve ruimtelijke structuur en binnen het...

  1976

 10. Ontsluiting van het bedrijventerrein "De Vaart"

  Omdat een goede ontsluiting van de bedrijventerreinenéén der eerste vestigingsvoorwaarden is, dient reeds in de beginfase grote aandacht te worden gegeven aan geschikte wegverbindingen voor...

  1976