Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1976

 1. Over de gaschromatografische bepaling van vetzuren in raapolie

  In dit onderzoek is een voorschrift ontworpen voor de gaschromatografische bepaling van vetzuren in raapolie. Ericazuur is zo'n schadelijk vetzuur dat in redelijk grote hoeveelheden voorkomt in raapolie,...

  1976

 2. Some aspects of ship- and platform-positioning at sea

  This paper deals with several important aspects concerning electronic position fixing systems and furthermore gives a description of the principles of a position fixing system making use of satellites. ...

  1976

 3. De aanleg van de 2e Oostvaardersdijk

  Besproken worden een aantal aspecten die verband houden met het al dan niet aanleggen van een tweede Oostvaardersdijk. Deze aspecten zijn de waterhuishouding en de zouthuishouding, de waterkwaliteit en...

  1976

 4. Enige opmerkingen m.b.t. het berekenen van het draagvermogen van heipalen en het toezicht op heiwerk

  Bij het berekenen van paalfunderingen wordt de grondslag voor de berekening gevormd door de sonderingen. Met bepaalde (beproefde) rekenwijze kan uit de sondering het draagvermogen van een paal worden berekend....

  1976

 5. Onderzoek naar de optimale stand van het zoutscherm voor het gemaal De Helsdeur te Den Helder

  1976

 6. Versterking van de zeewering te Callantsoog : laatste bericht

  1976

 7. Realisatie kantoorruimte in Almere-Haven

  Ingegaan wordt op de benodigde hoeveelheden bruto kantooroppervlakte in Almere-Haven in de komende jaren, het aanbod van kantoorruimte dat op basis van de huidige plannen is te verwachten, voorstel inzake...

  1976

 8. Studie stormstuwcaissondam Oosterschelde : eindrapport werkgroep 3 : drijven van, transporteren naar, plaatsen op, aansluiten van de elementen op de drempel

  Doelstelling: het vinden van de meest geeigende methode voor het doen drijven, transporteren en het zo nauwkeurig mogelijk plaatsen, ondervullen en nastellen van de caissons.

  1976

 9. Vaartuigenbestand van de Studiedienst Hoorn : omschrijving taken

  1976

 10. Stormvloedkering Oosterschelde : drijven en plaatsen bij oplossing met caissons op staal

  Na de uitgevoerde studie ten behoeve van een stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde zijn enige varianten overgebleven. De mogelijkheid "Caissons op staal" (het zonder meer plaatsen...

  1976