Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1975

 1. Kantoorgebouwen in Almere : tussentijds verslag

  Er is getracht een raming te maken van het aantal arbiedsplaatsen in kantoren in Almere voor 1985, om zodoende inzicht te krijgen in het aantal bedrijfsgebouwen dat nodig is.

  1975

 2. Te verwachten uitbreiding schorren areaal in modellen C3 en C4 bij 230 cm, 265 cm en 300 cm getij amplitude bij Wemeldinge

  1975

 3. Inzending defintief plan omlegging Helmond

  1975

 4. Windsnelheidsijking in de nieuwe opstelling van de KNMI-windtunnel

  1975

 5. Fosfaathuishouding in de Rijntakken

  1975

 6. Studie over de berekening van de marginale verzwaringskosten en de betekenis van de "deflectiefactor" k

  1975

 7. De duinversterking bij de zuidpunt op Schouwen : verkenning en beoordeling van de beïnvloeding van de duinen als gevolg van werkzaamheden, voorgesteld door Rijkswaterstaat Deltadienst, afdeling Afsluitingswerken op Schouwen-Duiveland als onderdeel van de aansluiting van de "Oosterscheldedam"

  In dit rapport worden de ligging van het gebied, de geogenese, de geomorfologie, de bodem, de vegetatatie en de hydrologische situatie geschetst. Het gebied bestaat uit oude strand- en duinzanden, waarop...

  1975

 8. Rapport commissie compartimentering Oosterschelde

  1975

 9. Uitwerking Flachseeregistratie en wensen bij Automatisering

  1975

 10. Het verband tussen snelheid en intensiteit van auto's in Amsterdam

  Ten behoeve van de bepaling van de marginale congestiekosten is een onderzoek gepleegd naar de extra tijdkosten, veroorzaakt dooréén extra voertuig op de weg. Van dit onderzoek wordt de gekozen...

  1975