Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1975

 1. Afsluiting Oosterschelde caisson stormvloedkering : totaaloverzicht drijven en plaatsen van de elementen : aandeel van directie Bruggen in werkgroep 3 sub II RWS Rapportendatabank

  1975

 2. Zettingsonderzoek opritten viaduct 23 en 24 te Lelystad RWS Rapportendatabank

  Doelen van dit onderzoek zijn: -nagaan hoe groot de zettingssnelheid van een plaatselijke ophoging is -vaststellen van de maximale wateroverspanning in de samendrukbare lagen tijdens en direct na het aanbrengen...

  1975

 3. Vergelijkend onderzoek aan drie monsters brugoplegging RWS Rapportendatabank

  Het doel van het onderzoek is om meer informatie te krijgen over het verschil in gedrag van brugopleggingen bij ca. 20 gr C en bij -20 gr C en de verschillen tussen blokken vervaardigd van natuurrubber...

  1975

 4. Nota inzake de versterking van de zeewering ter plaatse van de Koopmanshaven en de Vissershaven te Vlissingen in het kader van de deltawet RWS Rapportendatabank

  1975

 5. Studie corridor Den Haag Leiden RWS Rapportendatabank

  Modelberekening van de verkeersstromen in het gebied van de corridor Den Haag - Leiden - Delft. Het betreft prognoseberekeningen voor de avondspits van een werkdag in 1985. Het verkeers- en vervoersmodel...

  1975

 6. Een statistische methode voor kwaliteitscontrole in de wegenbouw RWS Rapportendatabank

  1975

 7. De landbouwbedrijven in eigen beheer in de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  Er wordt stilgestaan bij de staatsexploitatie van landbouwgronden in ons land in het algemeen, het aantal en de aard van de bedrijven in eigen beheer in de IJsselmeerpolders, de hoofddoelstelling bij de...

  1975

 8. Recreatie landschappen RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van tekeningen wordt aangegeven hoe lang men moet lopen om bij bepaalde recreatieve voorzieningen te kunnen komen.

  1975

 9. Het heien van stalen damwanden : gemaal IJmuiden bestek SS 617 : Marine schutsluis Den Helder bestek SS 621 RWS Rapportendatabank

  Verslag van het heiwerk op bovengenoemde bestekken.

  1975

 10. Kantoorgebouwen in Almere : tussentijds verslag RWS Rapportendatabank

  Er is getracht een raming te maken van het aantal arbiedsplaatsen in kantoren in Almere voor 1985, om zodoende inzicht te krijgen in het aantal bedrijfsgebouwen dat nodig is.

  1975