Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1975

 1. Integratie van wonen en werken

  Globale beschrijving van de huidige standpunten over de integratie van wonen en werken. Daarna wordt een overzicht gegeven van sociaal-wetenschappelijke onderzoeken over dit onderwerp en een aantal gevallen...

  1975

 2. Windrichtingsvariatie na verloop van één of twee uur

  Het is wenselijk over een vuistregel te beschikken om in geval van een calamiteit, waarbij zich een giftige gaswolk verspreidt, snel te kunnen aangeven in welke windrichtingssector de verspreiding in de...

  1975

 3. Voortzetting van het systematisch onderzoek van boezemkaden met andere waterkeringen

  Werkgroep 6 van de TAW is gestart met een onderzoek van de boezemkaden in Nederland omdat over het waterkerend vermogen van deze categorie waterkeringen weinig bekend was. Doel van het kade-onderzoek was...

  1975

 4. Gebruik, inrichting en ontsluiting van het gebied rondom de recreatieplas bij Lelystad-Haven

  Doel van deze nota is om op korte termijn een tracé vast te stellen voor een hoofdontsluitingsweg van de recreatieplas. Ook kan dit een basis zijn voor de gedachtenvorming voor de inrichting van...

  1975

 5. Proefnet grote rivieren afvoerberekening en schaalkeuze voor grafische presentatie van hydrometrische gegevens

  1975

 6. Die Beseitigung der Wasserverschmutzung in den Niederlanden

  1975

 7. Experimentele weersvoorspelling op lange termijn met de ADAM (ADaptive Arithmetical Method)

  1975

 8. Veiligheid tegen overstroming van het gebied rond het Markermeer, respectivelijk het Westelijk Randmeer van de Markerwaard

  1975

 9. Nota oppervlaktegegevens beplantingen en natuurterreinen in beheer bij de afdeling beplantingen per 1 oktober 1975

  Er bestaat behoefte aan juiste oppervlaktegegevens van boscomplexen, natuurterreinen e.d. Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 1 oktober 1975 en hebben betrekking op de bruto oppervlakte en slaan uitsluitend...

  1975

 10. Subsysteem Midden-West-Nederland

  1975