Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1974

 1. Het verloop van de ontzilting van de drooggevallen gronden in het Grevelingenbekken RWS Rapportendatabank

  In dit rapport zal aan de hand van de gedane waarnemingen de opgetreden ontzilting in samenhang met de ontziltingsbepalende omstandigheden worden besproken.

  1974

 2. Textuurdiepte en SRT-metingen op de proefvakken op RW12, km 47.100-48.212, nabij de meern RWS Rapportendatabank

  1974

 3. Het verloop van de ontzilting van de drooggevallen zandgronden in het Grevelingenbekken : concept RWS Rapportendatabank

  Door de afsluiting van het Grevelingenbekken van de Noordzee op 3 mei 1971 is een binnenmeer ontstaan met een oppervlakte van ca. 14.000 ha. Bij het vastgestelde waterpeil van 0,20 m-N.A.P. vallen ongeveer...

  1974

 4. Onderzoek van monstersgebroken grind t.b.v.proefvakken op RW12, gedeelte Houten-Galecopperbrug RWS Rapportendatabank

  1974

 5. Modelproeven met een oliestuw in vlak water en in golven RWS Rapportendatabank

  In dit rapport zijn de resultaten samengevat van een onderzoek aan een model van een oliestuw type "in 't Veld". Doel van de proeven was: onderzoek naar correlatie van diverse gemeten grootheden...

  1974

 6. Fast Fourier transformatie

  1974

 7. Onderzoek kunstharsisolatielaag brug Middachten RWS Rapportendatabank

  1974

 8. Onderzoek naar de veiligheid van de Boezemkade van de drooggemaakte Veender- en lijkerpolder RWS Rapportendatabank

  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder. Deze behoort tot het Hoogheemraadschap van...

  1974

 9. Aansluiting van Almere en Lelystad op het nationale spoorwegnet RWS Rapportendatabank

  1974

 10. Frekwent voorkomende waterstanden in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  1974