Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1974

 1. Nota naar aanleiding van het advies nr. Bbwb 14177 (dd. 3-5-1974) van dr. P.J. Ente inzake het ruimen, respectievelijk onderploegen van stenen in sectie W in Oostelijk Flevoland

  1974

 2. De relatie tussen het kortingensysteem en de noodzakelijke compensatiekosten

  1974

 3. Middachtenbrug onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de in 1974 ontstane schade aan de asfaltslijtlaag

  1974

 4. Vergelijking van kleur- en helderheidsmetingen tussen verschillende laboratoria

  1974

 5. Aanleg van het proefvak met markeringsmaterialen op RW6

  1974

 6. Enige planologische ontwikkelingen in de Noordvleugel der Randstad in relatie tot de IJsselmeerpolders (Deel 1)

  1974

 7. Ontwerp van een AC/DC converter-logversterker ten behoeve van het bepalen van overdrachtskarakteristieken van netwerken

  Het is gebleken dat de beschreven AC/DC converter-log-versterker een redelijk goede overdrachtskarakteristiek heeft, waarmee men zeer nauwkeurig kan meten tot 100 kHz. Dit evenwel met plotter bij C2 =...

  1974

 8. Onderzoek van het gietasfalt van de middachterbrug

  1974

 9. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Osdorperbinnenpolder

  In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Osdorperbinnenpolder. De polder ligt in de provincie Noord-Holland en behoort grotendeels...

  1974

 10. Nota inzake de verbetering van de vaarweg Almelo-Coevorden ter plaatse van de kruising met de Overijsselse Vecht

  1974