Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1973

 1. De invloed van spui/maalstromen op de aanlooproute van de Koopvaardersschutsluis te Den Helder RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek omvat: het bepalen van het stroombeeld in het gebied tussen de uitmonding van het uitstroomkanaal tot ca. 200 meter benedenstrooms van de voorhaven van de Koopvaardersschutsluis; het meten...

  1973

 2. Zuidelijke voorhaven Kreekraksluizen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1973

 3. Kostenberekening voor de verschillende deelobjecten in het Grevelingenbekken uitgaande van de inrichtingsschets 1967 t.b.v. de kosten-/batenanalyse RWS Rapportendatabank

  1973

 4. Verslag over het bedrijfsjaar 1971 van de bedrijfseenheden A 93, B 72 en C 49 in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  De exploitatie van het stadsgebied van Lelystad als onderdeel van het grote tijdelijke staatslandbouwbedrijf. Weergave van de technische en bedrijfseconomische resultaten van het oogstjaar 1971.

  1973

 5. Strekdammen voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden : technische, financiƫle, visserijbiologische en milieuhygiƫnische aspecten RWS Rapportendatabank

  1973

 6. In- en uitvaartijd van schepen als onderdeel van het schutproces : vaarwegennota RWS Rapportendatabank

  Bij de bepaling van schutkapaciteit van sluizen zijn de bedieningstijden en de vaartijden van belang. De eerste wordt als een gegeven beschouwd, terwijl naar de laatste een onderzoek is ingesteld. Deze...

  1973

 7. Landschapsoecologisch onderzoek Slikken van Flakkee : interim rapport RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek op de Slikken van Flakkee is aangevat vanwege de volgende redenen: om een bijdrage te kunnen leveren aan de inrichting, met name voor wat betreft het behoud, de bouw en de ontwikkeling van...

  1973

 8. Onderzoek naar de bruikbaarheid der Decca Verstelle keten voor scheepsmanoeuvremetingen op de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  1973

 9. Toekomstige morfologische ontwikkelingen ter plaatse van de AKZO-lozingspunten in de Bocht van Watum RWS Rapportendatabank

  Bevat een overzicht van het toenemen van de verondiepingen ter plaatse van de AKZO-lozingspunten in de Bocht van Watum. Uit een histrorisch-geografisch onderzoek blijkt dat het degeneratieproces zal voortduren...

  1973

 10. Movement RWS Rapportendatabank

  1973