Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1973

 1. Vaargedrag op het splitsingspunt Oude Maas, Noord, Beneden Merwede : oriƫnterend onderzoek RWS Rapportendatabank

  Resultaten van het onderzoek naar het vaargedrag van de schepen die het splitsingspunt passeren. Het onderzoek beoogt na te gaan of in de praktijk van het varen afgeweken wordt van de regel dat op het...

  1973

 2. Enkele kanttekeningen bij Nota Spaarbekken PWN in het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Nuttige inhoud bekken ; vergroting van het bekken t.b.v. andere waterleidingbedrijven ; spaarbekken in de Markerwaard op grotere afstand van het IJsselmeer ; kans op aanleg groot spaarbekken in het IJsselmeer. ...

  1973

 3. Sand stabilization and dune building RWS Rapportendatabank

  Een aantal ervaringen en nieuwe onderzoeken over verschillende methoden om stuifzand vast te leggen, worden behandeld. Als de aanvoer van stuifzand beperkt is kan zandvastlegging plaatsvinden door nieuwe...

  1973

 4. Meting van bodembewegingen tijdens heiwerkzaamheden RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te verkrijgen in mogelijke verschillen in bodembewegingen als gevolg van de heimethode, zijn naast de metingen tijdens het heien van palen ook metingen uitgevoerd tijdens het intrillen van palen...

  1973

 5. Vaarsnelheden op scheepvaartwegen bij een lage verkeersintensiteit : vaarwegennota RWS Rapportendatabank

  Het doel van het onderzoek is vaarsnelheden bepalen van 8 geselekteerde standaardschepen als funktie van de eigenschappen van de vaarweg, de scheepseigenschappen in de waterloopkundige omstandigheden....

  1973

 6. Superstormvloedlijn voor de Noordzeekust van Vlieland, km 52-53 RWS Rapportendatabank

  Ingegaan wordt op de noodzakelijke versterking van de duinregel ter hoogte van km 52-53 van de Noordzeekust van Vlieland aan de zeezijde van het wandel- en fietspad

  1973

 7. Notitie over het beheer van de open ruimte in het Knarbos RWS Rapportendatabank

  Het uitgangspunt van het open middengedeelte van het noordelijk deel van het Knarbos is het inzetten van een natuurlijk proces van langzame verarming van de bodem om daarmee een ontwikkeling in de vegetatie...

  1973

 8. Sanering van lozingen op de zuidelijke deltawateren en de financiƫle aspecten hiervan RWS Rapportendatabank

  In deze nota zijn globaal de financiële consequenties van bestaande afvalwaterbestrijdingsplannen in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland, aangevuld met maatregelen van milieutechnische aard, weergegeven....

  1973

 9. Metingen en meetinstrumenten voor de afvoerbepaling van de stroomsluis Noordland in de Oosterscheldedam en de stroomsluis in de Brouwersdam. RWS Rapportendatabank

  Voor een goede bediening van de stroomsluis Noordland t.b.v. de Waterhuishouding van het Zeeuwse Meer, is het noodzakelijk metingen aan de sluis te verrichten, zowel in het model als in het prototype....

  1973

 10. De stationaire waterdrukken op een dichtheidsscherm bij sluis Noordland in de Oosterscheldedam RWS Rapportendatabank

  Om de ontziltingsduur van het Zeeuwse Meer te verkorten wordt o.a. gedacht aan een dichtheidsscherm. Dit scherm dat voor de sluis wordt aangebracht en een opening bij de opening heeft, biedt de mogelijkheid...

  1973