Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1973

 1. Commentaar op de nota "Onderzoek naar de reistijden per rail A'dam en Almere voor verschillende vervoerssystemen en de invloed van de verschillende openbare vervoersstelsels op de structuur van Almere"

  1973

 2. Een nieuwe Willemsbrug te Rotterdam

  Studie i.v.m. een mogelijke brugverbinding te Rotterdam over de Nieuwe Maas. Het gaat hierbij om een vaste brug over de Nieuwe Maas in kombinatie met een beweegbare brug over de Koningshaven. In deel 1...

  1973

 3. De peilbeheersing op het zuidelijk deltabekken tijdens droge perioden : discussie-nota

  1973

 4. Kostenaspecten van de inrichtingswerken in het Zeeuwse Meer bij peilvariaties van N.A.P. +0,50m tot resp. N.A.P. -0,50m en N.A.P. -1,00m en bij een peil van N.A.P.

  1973

 5. Doorlaatwerk in de Brouwersdam

  1973

 6. TP 2000 : eerste deel antwoordnota#methodologie

  Achtereenvolgens vindt beantwoording plaats van de reacties betreffende de aanpak, presentatie, de aard van de nota, de soort futurologie en de technieken welke bij de ramingen in TP 2000 werden toegepast. ...

  1973

 7. De waterkwaliteit van een zuigerput in het IJsselmeer nabij Lelystad in de zomer 1973

  Inhoud: Het verschijnsel stratificatie in meren; Voorgeschiedenis IJsselmeerwater voor de data van bemonstering; Meetresultaten; Discussie resultaten en conclusies.

  1973

 8. Diffusiemetingen bij permanente stroming in een vertrokken Waalmodel : verslag onderzoek

  1973

 9. Bepaling van de waterdoorlatendheidscoƫfficiƫnt van zandmonsters volgens diverse methoden

  1973

 10. Dichtheidsscherm Noordland

  1973